HPV nin klasifikasyonu..

 

 

Hpv Klasifikasyonu nasıl yapılır, Konakça HPV nedir

Genital sistemi enfekte ederek mukozaya afinite gösteren HPV tipleri, onkojenik potansiyel açısından, düşük riskli HPV tipleri (HPV 6, 11, 42,44) ve yüksek riskli HPV tipleri (HPV 16, 18, 31, 33) arasında belirgin farklar vardır 34, 35, 69, 75, 128. Düşük riskli HPV tipleri (HPV tip 6, 11) hafif seyirli enfeksiyonlara neden olup,  genelde  kendi  DNA’sını  konakçı  DNA’sına  entegre etmezler.

 Yüksek riskli HPV tipleri ise ağır seyirli enfeksiyonlardan sorumlu olup, onkoproteinleri olan E6 ve E7 mukoza hücrelerinde hücre  siklusunu etkileyerek, hücrelerin kromozom yapısında ve sayısında bozulmalara neden olur.

Virus konak hücre kromozomunun sabit yapısını bozar ve stabilitesini kaybetmiş konak hücre genomuna viral genomu entegre ederek non-homolog bir rekombinasyon oluşturur. Sitopatolojik etki ile hücre içerisinde sitoplazmik boşluk, nüklear atipiye neden olurlar. Bu durum mukoza epitelyum tabakasının transformasyona uğramasına neden olur.

Özellikle yüksek riskli HPV tiplerinin büyük bir çoğunluğu replikant tip olup genomlarını konakçı hücre genomunun bazı bölgelerine entegre ederler . Karsinogenezde önemli olduğu düşünülen E7/pRB bağlanması, yüksek riskli HPV alt tipleri olan 16/18’de düşük riskli HPV alt tipleri olan 6/11’e göre 5-10 kat daha etkin olarak  gerçekleşmektedir .

E6, E7 ve E1 ORF’leri klasifikasyon açısından önem taşırlar. E6, E7 ve L1 ORF’leri karşılaştırıldığında %90’dan daha az homoloji gösterdikleri zaman yeni bir genotip olarak isimlendirilir.

 Farklı onkojenik potansiyel ve spesifik doku tropizmini yansıtmalarindan dolayı, E6, E7 ve L1 klasifikasyonda önemlidir.

 

 


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


 

HPV / Genital Siğil Tedavisi..Bize Ulaşın.. İletişim