Erkekte Siğil, Erkekte HPV  Genital Siğil Ve Kondilom

  Human Papilloma Virüs (HPV) insanlara genellikle cinsel yolla bulaşan, genital bölgede siğil  diğer adı ile kondilom ya da rahim ağzında kanser yapabilen bir virüstür.  HPV virüsünün sebep olduğu ve erkeklerde  de ortaya çıkan genital bölge siğilleri, kadınlardaki ile aynıdır ve tedavisi de farklılık göstermez, tedavi seçenekleri aynıdır. Eğer bağışıklığı çok güçlü ise, kendisinde belirtiler ve siğiller  ortaya çıkmadan kalabilir.

Kendisinde siğil olmayan erkekler  bu haliyle başkalarına hastalığı bulaştırabilecek durumdadır. Genellikle erkeklerde belirti olamayabilir ,siğil - kondilom çıkmayabilir ve bu sebepler bir erkek  yüksek oranda taşıyıcı olmaktadır. Bu, kendisinde hiçbir belirti bulunmazken, başkalarına hastalığı bulaştırabileceği anlamına gelir. Diğer ismi ile bu portörlüktür.

HPV erkek te çok nadiren de  olarak da olsa, erkekte penis derisinde kanser benzeri cilt  değişikliklerin olabileceği bildirilmiştir. Taşıyıcılık kişiye bir zarar vermemekle birlikte, durumlarından habersiz erkekler yüzünden cinsel yolla çevreye kolaylıkla  yayılmaktadır. Erkeklerde penis derisi örnek almak için çok kalın bir doku  olduğundan ve alınan örnekler yanlış olarak negatif çıktığından, ne yazık ki sağlıklı bir tanı yöntemi erkeklerde yoktur. Sonuç olarak, HPV  virüsü ile enfekte kadınların erkek partnerlerinin yarısından fazlası enfekte olduğundan ve HPV cinsel yolla bulaşan en yaygın  hastalık olup, kadınlarda serviks neoplazisi (rahim ağzı kanseri)  için önemli bir risk faktörü olduğundan, çiftlerin genellikle  birlikte değerlendirilip tedavi -takip  edilmeleri ve çiftlerin  tedavi bitiminden itibaren en az bir yıl süreyle üç ayda bir kontrol edilmeleri gerektiğini unutmamak gerekir.

Peniste Siğil,Erkeklerde Genital Siğiller, HPV erkek  ve Bunun Yol açtığı Kondilom Lezyonları Ne Sıklıkla Görülmektedir?

Genital  HPV (human papillomavirüs) enfeksiyonu ve yol açtığı cinsel siğiller , kondilomlar  (condylomata acuminata) cinsel yolla  bulaşan en yaygın hastalıklardan birisidir  ve Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri’nde cinsel yolla geçen  hastalıklar sıralamasında klamidya enfeksiyonu ve  trikomonas enfeksiyonundan  sonra üçüncü sırada, viral hastalıklar arasında ise birinci sırada görülmektedir. Gerçek sıklığı  bilinmemekle birlikte dünyada her yıl milyonlarca  yeni vaka tanısı konulduğu tahmin edilmektedir. Aktif cinsel dönemdeki genç kadınlarda (18-25 yaşlarında) HPV enfeksiyonu sıklığı % 50 civarında olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizde ise HPV sıklığı hakkında sağlıklı bir istatistiksel bilgi ve çalışma  mevcut değildir.

HPV virüsü barındıran erkekler virüs için bir depo  görevi yaparlar. Bu erkekler tedavi edilmedikleri sürece kadınlarda enfeksiyonun tekrar alınması ihtimali arttığından, etkin tedavi sağlayabilmek ve nüksleri önleyebilmek için hastaların cinsel partnerleri ile birlikte değerlendirilip tedavi edilmeleri gerekmektedir.

HPV’ lerin bazı tipleri ile (özellikle tip 16 ve 18) kadınlarda rahim ağzı kanseri gelişimi arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösteren birçok çalışma yapılmıştır. HPV enfeksiyonun yaygınlığı ve serviks kanserinde  en önemli  risk faktörü olması nedeniyle, virüs taşıyıcısı  olabilecek erkeklerde  enfeksiyonun seyri ve tedavisi  çok önemlidir. HPV enfeksiyonu olan kadınların erkek partnerlerinde yapılan tarama çalışmalarında  ortalama % 40 oranında HPV enfeksiyonu tespit edildiği bildirilmiştir.

Erkeklerde Genital Siğil HPV, Kondilom En Çok Hangi Bölgede Görülür? Peniste Siğil Görülme Yerleri Neresidir?

Human papilloma virüsünün 70’in üzerinde tipi tanımlanmış olup bunların yaklaşık 30 tanesi anogenital  (makat ve genital bölge alanı) bölgeye yatkınlık göstermektedir. Erkekte en sık prepusyum (sünnet derisi) , frenulum ve koronal sulkusta  (penisin uç-baş kısmındaki oluk) yerleşir. Tek bir lezyon görülebileceği gibi tüm genital bölgeye yayılmış çok sayıda lezyon da olabilir. Erkeklerde ayrıca makat ,anüs etrafında da sıklıkla gözlenmekte olup buradan bağırsağın son kısmına da yayılmaktadır.

Genital Siğillerin  Erkeklerdeki  Görüntüsü Ne Şekildedir? Peniste Genital Siğiller Ne Boyutta Olur?

Erkeklerde  cinsel bölgedeki lezyonlar  genellikle 2-10 mm. çapındadır. HPV enfeksiyonu klasik formu olan kondiloma aküminata lezyonlarında % 70-95 oranında HPV tip 6 ve 11 olduğu ve kanserojen tiplerin  daha az olduğu bildirilirken, belirti vermeyen lezyonda ise genellikle kanserojen HPV alt tiplerinin (tip 16 ve 18) bulunduğu  bildirilmiştir.

Genital  Bölgede Siğil Bulunmayan, Fakat HPV Virüsü Taşıyıcısı Olduğu Şüphelenilen Erkeklerde Tanı Nasıl Konulur? Hangi Yol İzlenir?

Tipik HPV enfeksiyonuna bağlı cilt lezyonları  (karnabahar benzeri lezyonlar) kolayca tanınırken belirti vermeyen lezyonlar % 5 asetik asit ve büyüteç altında inceleme ile belirlenebilir. Ancak asetik asit testi her zaman yeterli ve doğru değildir, her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Enfeksiyon, enflamasyon, dermatit gibi lezyonlarda aseto-white testi % 48-67 oranında yalancı pozitif olabildiği gibi % 10-30 oranında yalancı negatif de olabilir.Kesin tanı için mutlaka şüpheli durumlarda  biyopsi gerekir. Ancak iyi huylu  görünüşlü, tipik, renk değişimi olmayan  lezyonlarda biyopsi yapılmayabilir. Yaşlı erkeklerde penis  kanserini  ayırt etmek için biyopsi mutlaka yapılmalıdır. Günümüzde yeni yeni uygulanmaya başlayan bir tanı yöntemi ise Türkiye’de de kullanabilinen  “micro array chip”ler ile tanıdır ve kesine yakın bir sonuç almak mümkündür. Bu sistem HPV tiplerinin en sık görülen ve kanser oluşmasına sebep olan çeşitlerini otomatik olarak saptar. “Micro array chip” yöntemi erkeklerde de kullanılabilmekte ve   bu testlerin sonuçlarını almak için 4-7 gün beklemek gerekmektedir. Bu test bazı uzmanlaşmış laboratuarlarda ülkemizde de yapılabilmektedir fakat maalesef yaygın olarak kullanılmamaktadır.

Genital Siğiller, Peniste Siğil,HPV  Virüsü Erkekte Kansere Yol açar mı?

Genital HPV enfeksiyonu ile genital kanser oluşumu arasında yakın ilişki vardır. Özellikle HPV tip 16 erkekte skrotal kanserlerde( skrotum, torba kanseri) de tespit edilmiştir. Ayrıca penis kanserine de sebep olduğu bilinmektedir. Erkek üretrasında da virüs bulunabildiğinden,  mesane kanserlerinde sebep ajan olarak araştırılmış, ancak  yapılan çalışmalarda HPV’ nin mesane kanseri yapmadığı görülmüştür.  Erkeklerde penis kanserine yol açabilen HPV ayrıca  makat  ve anüs bölgesi civarında yerleştiğinde, makat ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektum bölgesinde kansere de sebep olabilmektedir. Bunun dışında HPV, özellikle oral seks yoluyla erkeklerde damak, geniz, bademcik, dil, gırtlak kanseri ve bazı durumlarda yemek borusu kanserine de neden olduğu da bilnmektedir. Kısacası HPV virüsü bulaşabildiği tüm bölgelerde kanser oluşumu için ciddi bir risk faktörürüdür.

Genital Siğiller, HPV  Virüsü Erkeklerde Ne Şekilde Bulaşır  Ve Yayılır?

Bu HPV enfeksiyonu en sık cinsel ilişki sırasında bulaşır. Son yıllarda özellikle bu hastalığın görülme oranının giderek arttığını gösteren bir çok rapor  ve yayın vardır. HPV enfeksiyonu ile ilgili en önemli risk faktörleri yaş ve cinsel  partner sayısıdır. Hastalık en çok aktif cinsel dönemde  ve gençlerde görülür. Amerikada yapılan tıbbi bir bir çalışmada  22-23 yaşındaki kadınlarda % 55, 30-50 yaşlar arasında % 32 oranında HPV enfeksiyonu görüldüğünü bildirmiştir . Cinsel partner sayısı ile HPV enfeksiyonu sıklığı arasında ilişki olduğunu söyleyenlerin yanında hiç ilişki olmadığını iddia edenler de vardır . Hatta  Bu yayında hiç cinsel ilişkisi olmayan kadınlarda dahi % 20 oranında HPV enfeksiyonu saptadıklarını bildirmiştir. Bu virüs ile enfekte kadınların erkek partnerlerinde yapılan  asetik asit testi ve penisi görsel şekilde incelemeye olanak sağlayan  penoskopi ile % 50 oranında  erkek genital gölgesinde HPV ile ilgili lezyon gösterilmiştir.

Erkekte En Çok Genital Bölgenin Neresinde Bu Virüsler Gözlenir?

 HPV enfeksiyonu erkeklerde en fazla sünnet derisine  yerleştiği için sünnetlilerde HPV görülme olasılığı  daha düşüktür. Türkiye’de kadınlarda HPV enfeksiyonu sıklığı hakkında bir bilgimiz yok, ancak çok eşliliğin batı toplumuna göre daha az olması ve erkeklerde sünnetin  koruyucu etkisi nedeniyle bu oranın daha az olması beklenmektedir. Fakat son yıllarda özellikle gençlerde HPV virusu oldukça önemli bir oranda daha sık gözlenmektedir.

Erkeklerde Genital Bölgede, Anüste  Ve Penisteki Siğiller Nasıl  Ve Hangi Yöntemlerle Tedavi Edilir?

Erkekteki HPV lezyonun yaptığı genital siğillerin  (kondilom) tedavi şekli lezyonların yerine, sayısına, büyüklüğüne, hastanın uyumuna, yaşına  ve ağrı eşiğine göre değişebilir. Genellikle   büyük ve üçten   fazla lezyonu olanlara cerrahi eksizyon - çıkarılma ,yakma, lazer veya kriyoterapi uygulanırken,  daha az sayıda ve küçük lezyonlar ile çok belirti vermeyen lezyonlara  trikloroasetik asit (TCA) uygulanmaktadır. Değişik yöntemlerle tedavi edilen erkeklerin  % 10-20’sinde ilk 6 ay içerisinde lezyonların tekrarlaması  görülebileceği bilinmektedir. Özetle erkekte genital siğil tedavisinde en çok uygulanan seçenekler şunlardır;

1)Podofilotoksin %0,5 solüsyon uygulaması

2)Bikloroasetik veya trikloroasetik asit %35-85 uygulaması

3) Liquid nitrojen ile krioterapi (dondurma) uygulaması

4)Elektrofulgurasyon (koterizasyon, yakma) uygulaması

5) CO2 Laser yöntemi

6) İmmiquimod  %5 krem (Aldara krem).
 

Kadınların Erkeklerden Olan HPV Bulaşıcılığından  Korunmaları  İçin Prezervatif Yeterli Midir?

Hayır , maalesef cinsel yolla bulaşan HPV’ den korunmak için sadece prezervatif kullanmak genellikle yeterli olmamaktadır. Çünkü HPV virüsü, cinsel ilişki sırasında temas eden bütün cilt bölgelerinden bulaşabilmektedir. Ayrıca virüsün bulaşması için tam bir cinsel ilişki yaşamakta gerekmemektedir. Genital bölgeye yakın kasık arasında virüs taşıyan bir kişi başka bir kişinin dış genital bölgesiyle sürtünme yolu ile temas etmesi halinde de virüs  ciltten cilde geçebilmektedir. Bu şekilde bakire kızlarda sürtünme yolu ile cinsellik yaşandığı zaman HPV 'ye bağlı genital siğiller sıklıkla görülmektedir.Fakat yinede tam olarak korumasa da prezervatif kullanımı  HPV' den korunma için vazgeçilmez ve şu anda  en iyi yöntemdir. Unutmamak gerekir ki, cinsel ilişki ile geçen hastalıklar genellikle 2-3 tanesi bir arada bulunurlar ve taşıyıcı olanlar hepsini bulaştırmaya kabildirler.

Erkeklere HPV  Aşısı  (Gardasil veya Cervarix)Uygulanmakta mıdır?

Evet, son dönemde özellikle Avustralya, Kanada ve Amerika' da bir çok risk altındaki erkeğe penis ve anüs kanserine koruyucu olabilmesi için uygulayan merkezler vardır. Risk altındaki erkeklere uygulanması gerektiğine dair yapılmış bilimsel çalışmalar olu bu konuda çok geniş kapsamlı bir çalışma da devam etmektedir.

Aşağıdaki sorular ve merak edilen konular sitemizin forum kısmında cevaplanmıştır veya yönlendirilmiştir . Daha detaylı bilgi için , benzeri şikayetleri olan hastaların deneyimlerinin, görüşlerinin  de bulunduğu 
soru-cevap sayfamızı ziyaret edebilir veya bizlere ulaşabilirsiniz.....

-Erkeklerde anüste hpv,makatta hpv erkek genital siğil görülür mü?
-Erkeklerde peniste siğil ,makatta siğil tedavisi ve siğil tedavi seçenekleri
-Erkeklerde peniste, kamışta genital siğil en sık nasıl bulaşır?
-Peniste kanser nedir?
-En sık hangi tip HPV erkeklerde siğil yapar?
-Oral seks erkekte  genital siğil için riskli midir?
-Orak seksle geçen cinsel hastalıklar
-Eşcinsel erkeklerde genital peniste ve anal siğil HPV riskleri nelerdir?
-Erkeklerde makat bölgesinde genital siğil ne sıklıkla çıkar?
-Genital siğil resimleri, görüntüleri
-Erkekte Siğil tedavisi nerede yapılır? Erkekte peniste siğil tedavisi fiyatları Nedir?
-erkeklerde  genital bölgede genital siğil (kondilom) yakma tedavisi fiyatları nedir?
-Her ürolog, dermatolog genital siğil, hpv tedavisi yapar mı? Ne zaman bir üroloğa başvurmam gerekir?
-Gardasil aşısı-HPV aşısı erkeklerde uygulanır mı? yapılmalı mı?
-Gardasil, kanser aşısı fiyatları nedir?


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim