Erkekte Penis Hastalıkları, Penis Kanseri Ve HPV

Erkek genital organlarının ve özellikle penisin hastalıkları ve penisin lezyonları, enfeksiyonlara bağlı hastalıklardan ve kansere kadar birçok deri hastalıklarını içermektedir. Herpes Genitalis   ( genital uçuk) ve HPV’nin (genital siğiller) neden olduğu hastalıklar özellikle genç ,cinsel aktif  ve çok partnerli insanlarda artmaktadır. Uyuz ve bit  deriden deriye bulaşma  ile  cinsel  geçiş ile sık olarak bulaşmaktadır. Erkekte diğer sık rastlanan deri hastalıkları, örneğin psoriazis (sedef hastalığı) ve liken planus genital bölgede anormal  görünüşe sahip olabilirler ve erkekler bu anormal lezyonlardan tedirginlik duyarlar. Erkek genital bölgesinin  allerjik kontakt dermatiti kondomlardan – prezervatiflerden (Örneğin latex alerjisi) , hijyenik deodorant spreylerden ve spermisitlerden kaynaklanabilir. Squamos cell karsinom, kanser olarak  penisin en sık rastlanan kanser türüdür, fakat nadirdir. Penis kanserinin HPV enfeksiyonu ile olan ilgisi bilinmektedir. Penisin squamos cell kanserinin önlenmesi; risk faktörlerinin ortaya çıkarılması, tüm kanser öncesi  lezyonların erken tanınması ve fimozis hastalığının  tedavisi ile sağlanabilir.

Erkekte Genital Siğil,  Erkekte Kondilom HPV Enfeksiyonu

Son yıllarda erkeklerin en sık doktora başvurma nedeni olan penis lezyonları,genital siğillerdir. Bu lezyona HPV virüsü enfeksiyonu neden olur ve sıklığı 15-25 yaş arası cinsel aktif insanlarda % 1 oranında tahmin edilmektedir. Fakat taşıyıcılık % 30-50 arası yaygınlıkta görülebilir. Yani erkeklerin çoğu virüsü bulundurmalarına rağmen belirti vermezler, virüs sinsi bir şekilde bünyelerinde kalır, cinsel ilişki ile partnere bulaşır,sonuçta erkeklerin büyük bir kısmı “taşıyıcı” yani “portör” dür. Günümüzde HPV tiplerini 100’denfazla farklı çeşidi vardır. Sık görünen genital siğiller genellikle düşük riskli HPV  6 ve 11 enfeksiyonu sonucu oluşmaktadır. HPV 16-18-31-33-39-42-51 ve 54 tipleri servikal kanserle bağlantılıdır ve yüksek riskli olarak tanımlanmaktadır. HPV  16 ve 18 tiplerinin genital kanserle ilişkisi daha yüksektir ve erkeklerde de sıklıkla görülürler. Lezyonlar sık olarak birden fazla yerde ve çok sayıdadırlar. Kondülomalar erkekte genellikle ; glans penis  (penis başı) , koronal sulkus (peniş başı etrafındaki oyuk kısım) , frenilum (penis başı arkasındaki dil şeklinde yapışık  bölge) , prepisiyum (sünnet derisi kısmı) ve skrotumdur (torbalar). Ayrıca üretral açıklıkta,( idrar yapılan delik ) ve intraüretral olarakta yerleşim gösterebilir.

Genital siğilde erkekteki tedavi üroloji uzmanları tarafından yapılıp en sık olarak uygulanan tedavi  seçenekleri: Podofilotoksin % 0,5 solüsyon, Trikloroasetik asit kullanımı , Liquid-sıvı nitrojen ile krioterapi, Elektrokoter ile yakma, CO2 Laser  ve İmmiquimod  % 5 krem uygulamalarıdır. Hangi tedavinin uygulanacağına takibi yapan hekim karar verir. Her doktorun tutumu farklı olabilir ve tedavi kararı HPV tipine ve yaygınlığına bağlı olmaktadır.

Genital Herpes ,HSV Enfeksiyonu, Genital Uçuk

HSV, genital ülserlerin erkekteki yaraların en sık sebeplerinden biridir. Daha sık olarak HSV 2 ile olur. HSV’nin bulaşması hem gözle görülür lezyonlar varlığında hem de  her hangi bir bulgu vermeyen  viral taşıyıcılık yoluyla olabilir. Genellikle erkek genital lezyonunda ve özellikle peniste lezyonlar  ülser olarak ortaya çıkar. Sistemik şikayetler de olabilir, en sık  ateş, kas ağrısı, huzursuzluk  olarak görülebilir, ancak nadirdir. Genital herpesin tekrarlayan atakları  daha az şiddetlidir ve 5-12 gün içerisinde iyileşmektedir. Genital uçukta   % 80-90 oranında takip eden yılda tekrar  nüks görülmektedir, ama çoğu hasta nüks eden ve tekrarlayan  enfeksiyondan asemptomatik ve herhangi bir şikayete sebep olmadığı  için habersizdir, hasta olan erkek hiçbir şikayette bulunmaz ve enfeksiyonun farkına varmaz. Genital herpes enfeksiyonu tanısı hücre kültüründe virüsün izolasyonu veya PCR testi ile kanıtlanabilir. HSV enfeksiyonunun serolojik tanısı sadece geçmişteki bulaşmanın belirlenmesinde değerlidir. Verilen tedavi tekrarlamanın sıklığı ve şiddetine ve da cinsel partnerin enfeksiyon durumuna göre belirlenir.

Genital Herpeste tedavi Seçenekleri ise fazla değildir; Genellikle doktor tarafından dozları yaralanan ve idamesi de hesaplanan oral asiklovir ,oral valsiklovir  ve oral famsiklovir kullanımıdır. Tedaviye genellikle 2-3 günde belirgin cevap olmaktadır.

Scabies (Uyuz)

Scabies (uyuz), sarcoptes scabie hominis ile oluşan erkek genital organındaki  bir hastalıktır. Uyuza bağlı birden fazla tüneller  glans peniste, skrotumda ve penis şaftında sık olarak yerleşirler. Hastalardaki en sık şikayet geceleri veya sıcak banyodan sonra kaşıntının olmasıdır ve en sık başvurma şikayetidir. Scabies, HIV pozitif ( AİDS ‘li) hastalarda % 2-4 oranında sıklıkla görülebilir. Scabieste önerilen tedavi % 5 permetrin kremin boyundan topuğa kadar uygulanmasıdır. Krem 8-14 saat sonra silinmelidir. Lindan losyon veya krem scabies  (genital uyuz) için ayrı bir tedavi seçeneğidir.

Pedikülosis Pubis (Genital Organ Biti, Bit)

’’Phthuris pubis’’ adında bir parazitle oluşur ve sık olarak cinsel ilişki ile ve cinsel temas ile geçer. Lezyon kahverengi veya gri renkte ve kıl kökünü tutan bir görünümdedir. Pedikülosis pubisin (genital bit) tedavisi eğer teşhis doğru konulursa  kolaylıkla topikal permetrin ve lindan ile yapılmaktadır. Eş tedavisi de  mutlaka gereklidir.

Psoriazis (Sedef  hastalığı)

Erkek genital organlarını  etkileyen en sık cilt  hastalıklardan biridir. Nadiren bütün skrotum (testis, torbalar) ve penis tutulabilir.  Sadece penis üzerinde de olabilir. Tedavisi genellikle lokal klinik uygulama ile yapılır.

Liken Planus

Bu hastalıkta % 25 oranında  erkek genital sistemi tutulur ve en sık etkilenen bölge glans penistir. Cinsel bölge liken planus vakalarının çoğu lokal kortizol içeren ilaçlarla  tedavi edilebilir.

Alerjik Dermatit Ve İrritan Dermatit

Bazı ilaçlara, prezervatife (latex allerjisi) , hijyenik deodorantlara duyarlılık bu hastalığa yol açabilir. Allerjen maddelerin tespit edilmesi ve yasaklanması  ve lokal kortizol içeren ilaçlarla  yapılan uygun tedavi  allerjik kontakt dermatitin çözümü olmaktadır. Asıl tedavi allerjiye sebep olan etkenleri ortadan kaldırmaktır.

Plazma Hücreli Balanit Hastalığı

Sebebi belli olmayan bir iyi huylu  balanittir. Hastalık genellikle orta veya ileri yaş sünnetsiz erkeklerde görülmektedir. Ülkemizde sık görülmez. Teşhisin biopsi ile doğrulanması çok önemlidir, teşhis zor konulabilmektedir.

Balanitis Circinata, Reiter Sendromu

Reiter sendromunun değişik bir şeklidir. Reiter sendromu, birden fazla organı tutan  bir hastalıktır ve non-gonokokal üretrit, artrit ve konjuktivit ile seyreder. Glans penis üzerinde beyaz sınırlı  plak şeklinde belirir. Cildiye uzmanları tarafından tanısı konulmaktadır.

Dev Condylom (Kondilom) (Buschke-löwenstein Tümör)

Bir çeşit kondilom olan bu hastalıkta lezyon  derin büyümeyle karakterizedir ve alttaki dokuda hasara  ve yıkıma sebep olmaktadır. Tümör bazen  5cm büyüklüğe ulaşabilir. Bu tümöre sünnetsiz erkeklerde daha sıktır. Genellikle penil glans ve prepisium tutulmakadır; ancak bu tümör üretra, anal kanal (makat) ve kasıkta da görülebilir, tüm erkek genital alanını tutabilir. Erkeklerin çoğunda sebep  HPV 6-11 dır. Bu tümör dev malign condylom, verrüköz karsinom ve condylom benzeri karsinom olarak da adlandırılabilir. Tanıda mutlaka  geniş ve derin biopsi örnekleri alınmalıdır.Tedavisi üniversite hastanesinde yapılmalıdır.

Bowenoid Papulozis

HPV ile ilişki bir hastalıktır ve  HPV 16 sıklıkla etkendir ancak 18 ve 31 gibi tipler de sebep  olabilmektedir. Bu hastalık kanser oluşumu için yüksek risk gösterir ve mutlaka tedavi edilmelidir. En etkili tedavi lezyonların doğru bir şekilde çıkarılmasıdır. Fakat CO2 laser en etkin tedavi yöntemlerinden biridir.

Penis Kanseri

Penis  kanseri enderdir ve görülme yaşı ortalama 50 yaş  ve üstü civarıdır. Risk faktörleri; fimozis, sünnetsiz olmak, kronik iltihaplı penis  hastalıkları, birden fazla cinsel partner-multipartner, korunmasız seks  ve tabii ki  HPV infeksiyonudur. HPV enfeksiyonunun son yıllarda artması ile penis kanserinin görülme sıklığı hem artmış hem de daha genç erkeklerde de görülmeye başlamıştır. Penis kanseri sünnetli erkeklerde çok nadirdir. HPV DNA penis kanseri olan erkeklerin  % 40-%50’sinde  bulunmuştur ve penis kanserine sebep olan en sık HPV tipi ,tip HPV-16 dır. Penis kanserinin  önlenmesi erken tanı ve tedaviyle sağlanır. Genital siğil varlığında mutlaka gerekli incelemeler yapılmalı ve tedavi edilmelidir. Penis kanserinin  klinik görünümü her erkekte değişiklik gösterebilir. Hidrosel ve varikosel de sıklıkla eşlik eder. Penis kanserinin  tedavisi tümörün yerine  derecesine ve ilerlemesine  göre belirlenir. Tedavi şekilleri cerrahi, radyoterapi, lazer cerrahisi  ve kemoterapi tedavisidir.

 


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim