Gebelikte Rahim Ağzı Kanseri

  Gebelik döneminde yapılan takip ve kontroller rahim ağzı kanseri taramasında kullanılan pap smear testi ile taramayı kolaylaştırdığından, gebelik rahim ağzı kanserinin öncü hücresel değişimlerinin ( CİN 1, CİN 2, CİN 3)  veya rahim ağzı kanserinin erken evrede saptanabileceği kritik bir dönemdir. Bu dönemde servikal ektropiondan dolayı  rahim ağzına yapılan kolposkopi de daha etkin olmaktadır. Servisks kanseri ( rahim ağzı kanseri)  lezyonların yönetiminde kolposkopik gözlem ve gerekirse biyopsilerle doğuma kadar izlenmekte ve invazyon şüphesi olmadıkça da küçük cerrahi yöntemler uygulanmamaktadır. İnvaziv , yani kansere dönüşmüş lezyonların gebelikte tedavisi ne erken ya da geç dönem komplikasyon riskini artırmakta, ne de prognozu olumsuz yönde etkilemektedir. Erken evre rahim ağzı  kanserde cerrahi tedavi tercih edilirken, ileri evrelerde maalesef tek seçenek radyoterapidir.
Gebeliğin yirminci haftasından önce cerrahi tedavi gebelik göz ardı edilerek uygulanabilmekte, ancak radyasyon tedavisi önce dışarıdan  verilmeli, gebelik sonlandırıldıktan  sonra ise internal brakiterapiye başlanmalıdır. Yirminci haftanın üzerindeki gebeliklerde fetus viabl yani dış ortamda elverişli  oluncaya kadar her iki tedavi seçeneği de güvenle ertelenebilmektedir. Bebeğin dış ortamda yaşayabilirliliği sağlandığı zaman, fetus sezeryan ile doğurtulduktan sonra kanserin evresine göre seçilecek cerrahi yada radyasyon tedavisi uygulanmaktadır.
Doğurganlık yaşındaki gençlerde rahim ağzı kanserinin neredeyse tek sebebinin HPV virüsü enfeksiyonun olduğu göz ardı edilmemelidir.


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim