Genital Siğil eski bir hastalık mı..

 

Genital sigillerin bir sağlık problemi olarak görülmeye başlanması

M.S. 500’lere kadar uzanmaktadır .

Eski Yunan ve Roma Çağlarından beri siğiller bilinmektedir. “Kondilom” Latince’de “incir benzeri” anlamına gelerek genital siğilleri ifade etmektedir.

Yine Antik Yunan ve Roma çağında seksüel olarak aktif olan özellikle homoseksüeller arasında kondiloma prevalansındaki  bir artışa dikkat çekilmiştir.

 On altıncı yüzyılda kondiloma latum ile sifiliz arasında bir ilişki kurulmuş ve 1800’lü yılların sonuna kadarda genital siğillerin sifiliz ve gonoreyle ilişkili olduğu fikri devam etmiştir .

 Yirminci yüzyılın başlarında ise genital siğil ve deride meydana gelen siğillerin benzerliği fark edilerek, genital siğillerin veneryal bulaşımı araştırılarak, sorgulanmaya başlanmıştır.


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


 

HPV / Genital Siğil Tedavisi..Bize Ulaşın.. İletişim