Genital Siğil Krem Tedavisi, Aldara Krem

 

HPV krem tedavisinde günümüzde en çok kullanılan İmikimode (Imiquimode) ülkemizde ve yurt dışında "Aldara % 5 krem adıyla satılmaktadır. % 5 lik İmikimod Aldara krem,  yalnızca siğilin üzerine sürülerek o bölgedeki hücresel tip bağışıklığı arttırarak etki eden bir kremdir. Aldara krem antiviral değildir. Yalnızca sürülen cilt bölgesinde lokalize kalan ilaç o bölgedeki interferon alfa ve sitokinleri aktive ederek bölgesel immün direnci yükseltir.

Aldara krem sürülerek  immün direnç yükselince o bölgeye hareket eden makrofaj ve lenfositler viral patolojiyi etkileyerek giderecektir.

Aldara kremin kullanımı bağışıklık sistemini de aktive ettiği için ileride olabilecek siğil nükslerinin de kısmen  önüne geçebileceği iddia edilmektedir. Tedavi süresi haftada 3 uygulama ile 16 haftaya kadar uzayabilmektedir. Uzun süreli bir tedavi seçeneğidir.

İmikimod' un en çok görülen istenmeyen yan etkisi  eritem  yani ilacın hasta olmayan dokuya sürülmesine bağlı olarak gelişen geçici kızarıklıklardır. Bu nedenle ilaç tatbikinden 6-10 saat içinde cinsel ilişki yapılmaması ve sonrasında banyo yapılması önerilir.

Ancak unutulmamalıdır ki genital bölgedeki her lezyon için kullanılmamalıdır. Mutlaka bir jinekolog muayenesi sonrası kollanılmalıdır. Vajina içine ve anüs içine kullanımı mümkünse yapılmamalıdır. Büyük ve yaygın  siğillere etkisi sınırlıdır.

Adlara krem prospektüs bilgileri

FORMÜLÜ :

Aldara % 5 Krem'in her 100 miligramı 5 mg imikimod içerir. Her bir şasede 12.5 mg imikimod vardır

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :

Aldara Krem erişkinlerde, dış genital ve perianal siğillerin (condyloma acuminata) topikal tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :

Aldara Krem, imikimod ya da krem bileşiminde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER :

Aldara Krem, sadece deri kullanımı içindir. Göze temastan kaçınılması gereklidir. Sünnet olmamış erkeklerde sünnet derisi ile bağlantılı siğillerin tedavisinde Aldara Krem kullanımıyla ilgili deneyim sınırlıdır. Haftada üç kez imikimod krem uygulaması ve günlük rutin sünnet derisi temizliğinin yapılmasıyla tedavi edilen bu hasta popülasyonunda, güvenilirlik verilerinin sağlandığı hasta sayısı 100’den azdır. Günlük rutin sünnet derisi temizliğinin yapılmadığı diğer çalışmalarda 2 şiddetli fimozis vakası ve sünnet yapılmasını gerektiren bir daralma (striktür) olgusu kaydedilmiştir. Bu nedenle bu hasta grubunda yarar, zarardan belirgin olarak üstün olmadıkça tedavi önerilmemektedir.

 Striktürün erken belirtileri arasında lokal deri reaksiyonları (erozyon, ülserasyon, ödem, endurasyon gibi) ya da sünnet derisinin geri çekilmesinde zorluk sayılabilir. Bu semptomlar meydana gelmişse tedavi hemen kesilmelidir.

Aldara Krem, iç genital siğillerin tedavisi için değerlendirilmemiştir ve üretral, intra-vajinal, servikal, rektal ya da intra-anal siğillerin tedavisinde önerilmemektedir. Açık yara bulunan dokularda, bölge tamamen iyileşmeden Aldara Krem tedavisine başlanmamalıdır.
 
Eritem, erozyon, ekskoriasyon, pul pul dökülme ve ödem gibi lokal deri reaksiyonları yaygındır. Endurasyon, ülserasyon, kabuk bağlama ve vezikül gibi diğer lokal reaksiyonlar da görülmüştür. Tolere edilemeyen bir deri reaksiyonu meydana geldiğinde, krem bölgeden su ve sabunla yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Deri reaksiyonları düzeldikten sonra tedaviye tekrar başlanabilir.

Genital ve perianal siğillerin Aldara Kremle tedavisinde gazlı bez ile kapatılması (kapalı pansuman yapılması) önerilmemektedir. Önerilenden daha yüksek dozlar, lokal deri reaksiyonlarının artmasına neden olabilir. Dış genital ve perianal siğillerin tedavisi için deriye uygulanan diğer ilaçları takiben uygulanan Aldara Krem tedavisi ile ilgili klinik deneyim bulunmamaktadır. Daha önce uygulanan herhangi bir ilaç ya da cerrahi müdahale sonrasında genital ya da perianal deri iyileşinceye kadar Aldara Krem kullanılmamalıdır. Seksüel aktivite öncesinde Aldara Krem deriden yıkanarak uzaklaştırılmalıdır.

Aldara Krem prezervatif ve diyaframın etkisini azaltabilir; bu nedenle bunların bu ilaçla birlikte kullanılması önerilmemekte, alternatif kontraseptif yöntemler üzerinde durulmalıdır. Aldara Krem kullanılmasından 6-10 saat sonra, tedavi bölgesi su ve sabun ile yıkanmalıdır.

Aldara Krem'in derideki iltihaplı durumları alevlendirme potansiyeli vardır. Siğillerin tekrar oluşmasından sonra tekrar Aldara Krem kullanımıyla ilgili bir çalışma henüz yapılmamıştır; bu nedenle bu ilaçla tedavinin tekrarlanması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım: Aldara Krem'in 65 yaş üstündeki hastalardaki güvenilirliğiyle ilgili veriler sınırlıdır.

Çocuklarda kullanım: 18 yaşından küçük hastalardaki güvenilirliği ve etkinliği saptanmamıştır.

Gebelerde ve emziren annelerde kullanım: Gebelik kategorisi: B. Aldara Krem'in insanlarda gebelikte kullanımı ya da emzirmeye etkisiyle ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Topikal olarak kullanılan imikimodun anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. İlaç sadece yararları, fetüse ya da emen bebeğe karşı potansiyel risklerinden belirgin derecede fazlaysa kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanmaya etkisi: Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :

Haftada 3 kez uygulanan imikimod kremle yapılan kontrollü, klinik çalışmalarda eritem, erozyon, ekskoriasyon, pul pul dökülme ve ödem gibi lokal deri reaksiyonları yaygın olarak görülmüştür. Endürasyon, ülserasyon, kabuk bağlama ve vezikül oluşumu daha nadir olarak kaydedilmiştir. Bu çalışmalarda eritem gibi uzak bölge deri reaksiyonları da kaydedilmiştir. Bu reaksiyonlar imikimod kremle temas eden siğil-dışı bölgelerde görülmüştür.

En sık görülen deri reaksiyonları hafif ya da orta şiddette olup tedavi kesildikten sonra 2 hafta içinde kaybolmuştur. İlacın haftada 3 kez uygulandığı çalışmalarda, en sık kaydedilen ve imikimod kreme bağlı olduğu düşünülen advers reaksiyonlar, siğil-tedavi bölgesinde ilaç uygulanan yerlerdeki reaksiyonlardır. Ayrıca hem imikimod krem kullanan hastalarda hem de plasebo krem hastalarında baş ağrısı, grip-benzeri semptomlar, ve miyalji gibi sistemik advers reaksiyonlar da kaydedilmiştir.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :

İmmünsüpresif ilaçların da dahil olduğu diğer preparatlarla etkileşimi henüz çalışılmamıştır; sistemik ilaçlarla bu tip etkileşimler imikimod kremin minimal perkütan emilimiyle sınırlıdır.

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :

Aldara Krem haftada 3 kez (örneğin: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma; ya da Salı, Perşembe ve Cumartesi), normal uyku saatinden önce uygulanır ve deride 6-10 saat kalmalıdır. Aldara Krem tedavisi görünürdeki genital ve perianal siğiller temizleninceye kadar ya da her siğil epizodunda maksimum 16 hafta devam etmelidir; 16 haftadan daha uzun süre kullanımın güvenilirliği saptanmamıştır.

Kullanım şekli: Aldara Krem temiz siğil bölgesine ince bir tabaka halinde uygulanmalı ve krem kayboluncaya kadar ovulmalıdır. Uygulama normal uyku saatinden önce yapılmalıdır. 6-10 saatlik tedavi süresi boyunca duş veya banyodan kaçınılmalıdır. Bu süre sonunda krem su ve sabunla uzaklaştırılmalıdır. Tek kullanımlık bir saşedeki krem yaklaşık 20 cm2’lik bir siğil bölgesini kaplar. Saşeler sadece tek kullanım içindir. Aşırı miktarda krem kullanılmasından kaçınılmalıdır. Kremin sürülmesi öncesi ve sonrasında eller dikkatle yıkanmalıdır. Sünnet derisi altındaki siğillerin tedavi edildiği sünnet olmamış erkeklerde sünnet derisi geri çekilmeli ve bölge her gün yıkanmalıdır. (Bkz. Uyarılar / Önlemler).

DOZ AŞIMI DURUMUNDA ALINACAK ÖNLEMLER :

Aldara Krem topikal olarak uygulandığında, minimal perkütan emilim nedeniyle sistemik doz aşımı ihtimali yoktur. Sürekli dermal doz aşımı şiddetli lokal deri reaksiyonlarıyla sonuçlanabilir. Tedavide deri su ve sabunla temizlenmelidir. Yaklaşım semptomatiktir. Yaklaşık 16 saşe içeriğine karşı gelen 200 mg’lık imikimod krem dozunun kazayla bir defada yutulmasını takiben bulantı, kusma, baş ağrısı, miyalji oluşabilir. 200 mg ya da daha fazla multipl oral dozları takiben kaydedilen, klinik açıdan en ciddi advers etki olarak hipotansiyon görülmüştür; ancak bu da oral ya da intravenöz sıvı uygulamasını takiben düzelmiştir.


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim