Genital Siğil Tedavisi Olanlar, Smear Testi Ne Sıklıkla

Genital Siğil Tedavisi Olanlar ne sıklıkla pap test yaptırmalıdırlar. CİN1, CİN2,CİN3 HSİL ve LSİL Tedvisi sonrası pap test takibi ve sıklıları ne olmalıdır..

1. Hayatı boyunca herhangi bir dönemde veya halen seksüel aktif olan veya 21 yaşına gelmiş olan

Tüm kadınlar yıllık pelvik muayene ve Pap testi yaptırmalıdır.

2. >30 yaş ve > 3 kez ardışık yıllık normal pelvik muayene ve Pap testi sonrasında, düşük risk

gurubu kadınlarda hekimin değerlendirmesi uyarınca kontroller daha uzun aralarla yapılabilir

a. HPV pozitifliği varsa ilk yıl yüksek risklide 3 ayda bir düşük riskli HPV de  6 ayda bir, daha sonra yılda 1 kez

b. Geçmişte CIN2 veya 3 nedeniyle tedavi veya servikal kanser varsa yılda 2 kez

c. Daha önceki smear sonuçları negatif olan hastanın şimdiki smear testinde endoservikal

hücreler görülememiş veya kan hücreleri ile kontamine olmuş ise 6 ay sonra kontrol smear sonra  yılda 1 kez taramaya devam edilmelidir

3.Total histerektomi geçirmiş ve HPV ,LGSİL, HGSIL anamnezi olmayan kadınlar taramadan çıkartılabilir.

a.Histerektomi geçirmiş, ancak  HPV , LGSİL,HGSIL anamnezi olan kadınlar, 3 kez yıllık smear sonucu

negatif olarak saptandıktan sonra taramadan çıkartılabilir

b.Histerektomi geçirmiş ve daha öncesinde HGSIL nedeniyle tedavi alıp, 3 kez yıllık smear

sonucu negatif olarak saptanmış olan kadınlar taramadan çıkarılabilinir.

Kondilom tedavisi olanlar ; Genital siğil tedavisi olanlar, kondilom tedavisi olanlar  daha sonra rahim ağzı kanseri açısından doktorlarının tavsiyesine uyarak rutin tahlillerini yaptırmaları en uygunudur


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim