Herpes Testi, Genital Uçuk Testi

Genital herpes veya diğer adı ile genital uçuk-cinsel uçuk , cinsel yolla bulaşan hastalıklardan olup, hastalığa DNA virüsü olan herpes simpleks virüs tip-1 (HSV-1) ve daha çok özellikle  tip-2 (HSV-2) neden olmaktadır. Hastalık bulaşan bireylerin çoğunda; hiç belirti gözlenmemekte veya hafif semptomlarla seyredebilmektedir. Semptomatik vakalarda; genellikle genital bölgede veya rektum çevresinde bir veya birkaç uçuk oluşmaktadır.

Genital herpes (genital uçuk) nasıl ve ne şekilde teşhis edilir? 

Genital herpesin teşhisi, genellikle genital bölgede oluşan uçuktan şüphelenme sonrasında gerçekleşmektedir. Hekim tarafından uçuk lezyonları kolaylıkla tanınıp teşhis konabilmektedir. Fakat şüphe durumunda doktor tarafından lezyondan , yaradan örnek alarak laboratuvara göndermektedirler. Bu gönderilen örnekler genelde kültür metodu veya daha hassas PCR metodu ile çalışılmaktadır. Ayrıca daha önce genital herpes tespit edilmiş kişilerde  vücutta oluşan antikorların tespiti için kan alımı da yapılarak ELIZA testi de yapılmaktadır. Bu teste halk arasında uçuk testi veya herpes testi de denmektedir.

Genital Herpes tanısında herpes testi yapılmalı mıdır?

Teşhis tam konamadığı zaman ve hastalığın takibi ile antikor oluşunun gözlenmesi için hekim gerek gördüğünde herpes testi yapabilmektedir. Genital herpes hastalarının bir kısmında belirgin semptomlar gözlenmediğinden, virüsün tespiti klinik düzeyde yetersiz kalmakta ve laboratuvar analizi gerektirmektedir. Bu amaçla hastadan alınan kan örneğinde ucuz, basit  ve pratik ELIZA testleri çalışılmaktadır.

Herpes testi olarak kullanılan diğer bir yöntem olan PCR metodu ise virüsün DNA’sını hedef aldığından, düşük virüs konsantrasyonlarında bile hastalığı tespit edebilmektedir. Diğer metotlarla karşılaştırıldığında, PCR; örneklerin saklanma süresinden ve bekletilme koşullarından en az etkilenen metot ve test  olmaktadır.

Kültür metodu da genital herpes hastalığının tespitinde kullanılan diğer bir yöntemdir. Kültür metodunda, lezyondan alınan örneklere Papanicolaou, Giemsa veya Wright boyamaları yapılarak virüsün tespiti gerçekleştirilmektedir.

Hpv testleri arasında herpes simpleks virüsünün saptanma teknikleriyle ilgili yapılan çalışmalarda; kültür metodunun duyarlılığı  % 69,9 ELIZA testinin duyarlılığı % 83-100 olarak belirlenmiştir. Bu veriler, metotların hatalı negatif sonuç verebildiğini göstermektedir. Diğer taraftan PCR metodu yaklaşık % 100 duyarlılık ile  çalışmaktadır. Bundan dolayı PCR metodunun, herpes simpleksin tayininde ve kesin tespitinde  en geçerli metotlardan olduğu bilinmektedir.

Genital Herpes Nedir

Genital Herpes Resimleri, Fotoğrafları

Genital Herpes Video


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim