Servikal Kanser ve HPV ilişkisi.

Servikal kanser, yıllık 420.000 olgu ile dünyaca yaygın bütün yeni kanserlerin yaklaşık %10’dan sorumlu olup, kadınlarda en yaygın kanser sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır ve kadınlarda kanserin sebep olduğu bütün ölümlerin yaklaşık 1/6’sından sorumludur.

Yaşa bağlı insidansı, gelişmiş ülkelerde yaklaşık 10/100.000 iken gelişmekte olan ülkeler için bu oran yaklaşık 40/100.000 olarak değişmektedir. Human papillomavirus enfeksiyonları, gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır .

Servikal kanser biyopsilerinin yaklaşık %84-100'de HPV DNA’sı tespit edilmesi, bir zamanlar HPV’nin servikal kanseri başlatan olay olduğunu düşünülmekteyken ancak, şimdi sadece kanser gelişiminde en önemli etkenlerden biri olduğu belirlenmiştir.

 Servikal  kanserin  etyolojisinde  için  HPV’nin  onkojenik  tip  veya     tiplerininvvarlığı, ilk cinsel ilişki yaşının küçük olması (<16 yaş), çok sayıda seksüel partner, korumasız cinsel ilişki, oral kontraseptif kullanımı, sigara içimi, ırk, immunolojik durum, geçirilmiş Klamidya öyküsü, çok sayıdaki gebelik ve düşük sosyoekonomik  düzey gibi bir çok risk faktörleri rol oynar .

 


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


 

HPV / Genital Siğil Tedavisi..Bize Ulaşın.. İletişim