HPV /  ağız, soluk borusu veya anogenital epitelyumda genital siğiller ..

Yeni bir virusun isimlendirilmesinde yine genotipik benzerlik araştırılır. Yeni bir HPV tipi belirlenirken, ORFs’sindeki E6, E7 ve L1 genlerinin nükleotid dizilimi belirlenerek, bilinen HPV tiplerindeki bu genlere ait dizilimlerle karşılaştırılır. Karşılaştırıldığı HPV tipleri ile nükleotid dizilim benzerliği %90’nın üzerinde ise benzediği HPV tipinin ismini alırken, bu oran%90’dan az ise yeni bir HPV tipi olarak tanımlanır .

Human papillomavirus’lar sadece deri ve mukoz mebranların epitel yüzeylerini enfekte ettikleri için epitelyotrofik olup, doku ve hücre spesifikliği gösterirler. Oluşan lezyonlar HPV tipleri için spesifik olup, HPV tipleri informal olarak iki gruba ayrılır; keratinize olan doku epitelini enfekte edenler “keratinize tip (kutanöz)” olarak adlandırılırken, keratinize olmayan mukoza epitelini enfekte edenler ise “mukozal tip” şeklinde isimlendirilir.

 Kutanöz tip (flat siğiller, plantar siğiller, yaygın siğiller) el ve ayaklarda da sık lezyon oluştururken, mukozal tip ise ağız, soluk borusu veya anogenital epitelyumde enfeksiyon oluştırmaktadır.

 


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


 

HPV / Genital Siğil Tedavisi..Bize Ulaşın.. İletişim