Sünnet Ve Cinsel Hijyen,Sünnet Ve Cinsellik

 

Sünnet penisin uç kısmını saran, tıp dilinde 'prepisyum' adı verilen sünnet derisinin, belirli şekil ve uzunlukta cerrahi yolla kesilerek alınması ve penis uç kısmının açığa çıkarılması işlemidir. Sünnet yapılan erkeklerde bazı enfeksiyon hastalıkları ve kanserler sünnet olmayanlara göre daha az ortaya çıkar. Sünnet olan bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu riski 20 kat azalır. Çünkü sünnet derisinin altında enfeksiyon oluşma riski ortadan kalkar. Çok uzun zamandır uygulanan bir gelenek olması yanında, dünya üzerinde en çok uygulanan cerrahi işlemdir. Sünnet hakkındaki tartışmalar bugün hem tıbbi hem de dini ve kültürel farklılıkların sonucunda artarak devam etmektedir. Tartışmalar bir yana sünnet, birçok toplum ve kültürde faydası düşünülmeden dini inanç ve gelenekler nedeni ile uygulanmaktadır. Her ne kadar sünnetin gerçek orijini tam olarak bilinmese de yapılan araştırmalar ve buna bağlı olarak ortaya atılan teorilerden çıkan sonuç; sünnetin farklı topluluklarda gerek kültürel gerekse dinsel olarak uygulanmasının çok eski tarihlere dayandığı gerçeğidir.
    
Sünnet yapılmasının   zararı var mıdır?

Sünnetin hiçbir zararı yoktur, tam tersine hijyen ve cinsel sağlık açısından bir çok faydası vardır.


Sünnet sağlık açısından yararlı mıdır? Sünnet niye yapılır?

Sünnetin yapılmasında üç önemli neden vardır. Birincisi sünnetin tamamen dinsel ve geleneksel gerekçeleridir. Burada belirleyici olan kişinin ve toplumun inancıdır.

Sünnet için bir diğer gerekçe bu işlemin estetik bir işlem olarak görülmesidir. Sünnet ile glansın ortaya çıkması sonucu penisin daha estetik bir görünüm alıp almadığına yönelik bir tartışma da aslında kültürlere, kişilere ve beğenilere göre değişeceği için anlamlı değildir. Sünnetli penisin estetik olarak daha tercih edilir olması o toplumdaki geleneklere ve değer yargılarına göre değişiklik gösterebilir.

Üçüncü neden ise sünnetin getirdiği sağlıkla ilgili yararlarıdır. Bu konu uzun yıllardır süregelen bir tartışma konusudur. Sünnetin sağladığı önemli avantajlar vardır. Sünnetlilerde prepusiyumun ortadan kalkması ile cinsel yolla geçen hastalıkların bulaşma riski belirgin olarak azalmaktadır. Erken dönemde yapılan sünnet erkek çocuklardaki üriner enfeksiyon oranını önemli oranda düşürmektedir. Aynı zamanda sünnet çocukluk yaşta gelişebilecek prepusiyuma ait fimozis, parafimozis ve balanitis gibi potansiyel sorunları da ortadan kaldırmaktadır . Son yapılan çalışmalar AİDS hastalığının erkeklere bulaşma ihtimalinin çok daha düşük olduğunu göstermektedir.
     
Sünnet hangi yaşlarda yapılması en doğrusudur?

Sünnet, erkek çocuğun büyüdüğünün, olgunlaştığının kanıtlanması biçiminde yorumlanmaktadır. Dolayısıyla, çocuğun psikolojik travmaya maruz kalmayacağı yaşlarda yapılması çok önemlidir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre uzmanlar, özellikle üç-altı yaşlar arasında yapılmasını çocuktaki psikolojik travmalardan dolayı pek tavsiye etmemektedir. Üç-altı yaşlar arasındaki çocukların, psikolojik olarak bir gelişme sürecinde bulunmasından ötürü psikolojik negatif bir etki oluşturmamak için zorunlu olmadıkça sünnet edilmesini önerilmemektedir.

Yenidoğan sünneti nedir?

Sünnet son zamanlarda yeni doğan bebeklerde; cerrahi işlemin kolaylığı, bebekte yara iyileşmesinin çabuk olması, sünnet sonrası bakımın kolaylığı ve psikolojik travma oluşturmaması nedeniyle en ideal yaş olarak kabul edilmektedir. Ancak bu durumda ailenin daha sonra çocuğa uygun lisanda sünnet olduğunu açıklaması ve arkadaşları sünneti önemli bir sosyal olay olarak yaşarken çocuğun kendini farklı hissetmemesini sağlaması gerekmektedir.

Hazırlayan
Ürolog. Op.Dr.
C.Hatipoğlu


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim