HPV 16,18, 45, 56, 31, 33, 35, 51, 52, 58,  6, 11, 40,  42,  43,  44,  54,  61,  70,  72,  81  

 

 

Araştırmacılar 230 kadar farklı HPV tipinin var olabileceğini söylemelerine karşın sadece 100’den fazla HPV tipinin DNA dizilimleri tam olarak gösterilebilmiştir. Bilinen tiplerin yaklaşık %30-40’ı genital sistemi enfekte etmekte olup, %20’den fazlası servikal kansere eşlik etmektedir.

Ayrıca yeni genotip olma potansiyeline sahip 120 izolat bulunmaktadır.Filogenetik çalışanlar, HPV tiplerini ayırt etmek için evrimsel bağları temel alan ve nükleotid dizilim benzerliklerini göz önünde bulunduran bir sistematik araç kullanmaktadır. Papillomaviridae, evrim çalışmaları için iyi bir kaynak oluşturan DNA virus familyalarındandır.

insan   papillomavirus’ları   servikal   displazi,   servikal   karsinom respiratör papillomatis, deri ve genital siğiller gibi geniş bir enfeksiyon spekturumu     sergiler.     Đnsan     papillomavirus     türlerinin     neden     oldukları enfeksiyonları taşıdıkları riskler açısından değerlendirdiğimizde üç basamaklı bir tablo kaşımıza çıkar.

 I)       15 HPV tiplerinden oluşan yüksek riskli grup. Risk açısından aynı olsa da oluşturdukları enfeksiyon çeşidi açısından iki alt gruba ayrılırlar.

 a)      HPV 16, servikal intra epitelyal lezyon (SIL), CIN II, CIN III ve karsinomların en sık etkenidir.

b)      HPV 18, 45, 56 tipleri yüksek riskli enfeksiyonlara sebep olur. Bunların çoğunluğunu invaziv ve adenokarsinomlar, aynı zamanda CIN II, CIN III ve servikal intraepitel lezyonlara (SIL) sebep olmaktadır.

II)     Tip 31, 33, 35, 51, 52, 58 ise orta dereceli riskli HPV grubudur. Bu tipler intra epitelyal lezyonların çoğundan, daha az oranda ise kanserlerden sorumludur.

III)    On iki HPV tipi düşük riskli gruba girmektedir. HPV 6, 11, 40,  42,  43,  44,  54,  61,  70,  72,  81  ve  CP6108  bening  genital      lezyonların %20’sinden sorumlu olup, SIL’de gözlendikleri gibi non-onkojeniktirler. Flat kondilomun ekzofitik kondilomanın, zayıf dizplazinin en sık rastlanan  etkenleridir

Türkiyede HPV sıklığı gittikçe artmakta ve ucuz yerli hpv aşısı için çalışmalar olduğu bilkinmektedir. Hangi tip HPV ye etkili olacağı tam bilinmemektedir

 

 


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


 

HPV / Genital Siğil Tedavisi..Bize Ulaşın.. İletişim