ASCUS  Nedir Nasıl Takip Tefdavi  Edilir? ASC-H Nedir?

 

Rahim ağzının kanser öncesi lezyonları (CİN1,CİN2,CİN3) belirti vermemesine rağmen, spesifik tanı yöntemleri ile   saptanabilmekte ve uygun bir tedavi ile serviks kanserine ( rahim ağzı kanseri) bağlı ölümlerin büyük bir kısmını önlemek mümkün olmaktadır.

Rahim ağzı kanserinin ön tanısı  üzerinde uzun yıllardan beri sitolojik, histolojik ve fiziksel tanı yöntemleri ile yoğun araştırmalar yapılmıştır. Bugünkü bilgilerimize göre rahim ağzı kanserinin  aniden ortaya çıkmadığı, preinvazif lezyonların (kanser öncesi lezyonların- CİN1,CİN2,CİN3-) kişiden kişiye farklılık gösterdiği, belirli bir zaman süresi sonunda kansere dönüştüğü ve hatta bu kanser öncesi lezyonların belirli bir ölçüde geriledikleri kabul edilmektedir.

Ascus nedir, ne anlama gelmektedir, ne gibi hücre değişikliklerini ifade eder; Rahim ağzı kanserini ve kanserin öncü lezyonlarını  taramada smear testi ilk sırada gelmektedir. Rahim ağzı  sitolojik anormallikleri tanımlamak için Bethesda sınıflaması kullanılmaktadır. Bethesda Sistemi'nde,   olası kanser öncesi skuamöz lezyonlar dört kategoriye ayrılmaktadır:

Önemi belirgin olmayan atipik squamöz intraepitelyal lezyonlar (ASCUS), ekarte edilemeyen HSIL (ASC-H), düşük grade squamöz intraepitelyal lezyonlar (LSIL) ve yüksek grade squamöz  intraepitelyal  lezyonlar (HSIL).


31 yaşında bir hastada pap smear testi (thin preparat) sonucu tespit edilen ASC-H, mikroskopik sitoloji görüntüsü.
Hastaya kolposkopik biopsi ve endoservikal küretaj (ECC) uygulandı.

Glandüler epitelle ilgili patolojiler ise bu sistemde; Önemi belirlenemeyen atipik glandüler hücreler (AGUS), endoservikal adenokarsinom,  endometriyal adenokarsinom, extrauterin adenokarsinom ve orjini belirlenemeyen adenokarsinom başlıkları altında toplanmaktadır .

Atipik skuamöz hücrelerin değerlendirilmesi üstesinden gelinmesi gereken zor bir konudur. Çünkü uygun tedavi ve değerlendirmeler konusunda çelişkili ve kesin olmayan bilgiler vardır. ASCUS pap smearlar  % 3-10 oranında yüksek grade lezyon barındırırlar. ASC-H smear sonuçlu hastalarda fazla miktarda orta/ağır displazi ve daha ağır lezyon olasılığı vardır ve ASCUS'a göre daha ciddidir. Bu yüzden kolposkopik olarak değerlendirilmesi gerekir. % 25-75 gibi değişen oranlarda CIN II-CIN III ve daha ağır lezyon olasılığı bildirilmektedir.

Glandüler hücre anormallikleri % 0.5 gibi bir orandadır ve epitelyal hücre anormalliklerine göre daha az görülür. Skuamöz ve glandüler prekürsör lezyonları ve kanserleri ile ilişkili olabileceğinden dolayı, bunların uygun bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir. Atipik glandüler hücreli tüm hastalara sınıflamasına bakılmaksızın, kolposkopi ve endoservikal küretaj yapılmalıdır. Smear tekrarı bu hastalarda kabul edilemez. Öncelikle kanser , muhtemelen adenokarsinoma insitu rapor edilen hastalara, kolposkopi ve endoservikal küretajı takiben diagnostik operasyonel işlem uygulanmalıdır.

Smear testi ve kolposkopi birbirini tamamlayıcı yöntemlerdir. Kolposkopi smear testinde sorun çıktığı durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Kolposkopi parlak ışıkta, rahim ağzının 6-40 kez büyütülerek doğrudan incelenmesini sağlayan bir mikroskoptur. Rahim ağzı kolposkopisinin amacı, transformasyon zonunda, rahim ağzı  üzerinde ya da rahim ağzı kanalında bulunan lezyonların tanımlanması, kanser öncüsü rahim ağzı lezyonlarının varlığının araştırılması ve anormal pap-smear sonucunda biyopsi yapılacak alanların tespit edilmesidir. Sonuç olarak smear testi, kolposkopik inceleme  ve gerektiğinde yapılan biopsi  verilerin birlikte incelenmesiyle hastaya en doğru yaklaşım yapılmış olur.

Ascus nedeni hpv enfeksiyonu olabilmektedir. Bunu anlamak için tanıda kolposkopik biopsi ve hpv tipleme de yapılması uygun bir yöntemdir

Ascus beliritleri olarak smear testi sonuçları dışında herhangi bir klinik belirti yoktur, askus bir smear değerlendirmesi sonucu dur.

ASCUS  takibi nde üç yol izlenebilmektedir. Birincisi hastayı altı ayda bir kontrole çağırıp smear alınması, ikincisi HPV tiplendirme testi yapılması, üçüncüsü ise kolposkopi yapılarak olası riskli bölgelerin belirlenmesi ve gerekli olursa biyopsi alınmasıdır.  Anormal smear sonuçlarının değerlendirilmesi ve biyopsi alınması için kolposkopi uzun yıllardır kullanılmaktadır. Takip eden hastaya en uygun yöntemi seçecektir.

ASCUS tedavisi için öncelikle  bu anlamı belirlenemeyen hücre değişiliğinin gerçek medeni takip veya yapılan kolposkopik biopsi, endoservikal küretaj ve HPV tipleme, HPV DNA gibi ek tarama ve teşhis yöntemleri kullanılarak ortaya çıkarıldırktan sonra yapılır. Ascus  sonuçları CİN1 CİN2 CİN3 veya çok düşük bir ihtimal rahim ağzı kanseri ise bunlara yönelik bir tedavi seçeneği olarak  kriyoterapi, koterizasyon, LEEP konizasyon veya bir operasyon olabilmektedir.

Ascus hakkındaki tüm sorular ve cevaplar ile ASCUS sorunu  yaşayan kadınların görüşleri için Forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

 

HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 

 

Bize Ulaşın.. İletişim