Cervarix , HPV Aşısı, Rahim Ağzı Kanseri Aşısı

 

Cervarix , Bivalan HPV Aşısı, Rahim Ağzı Kanseri Aşısı

Ülkemizde de 2008 yılı itibariyle  “Cervarix” ismi verilen HPV aşısı “Gardasil” aşısından sonra piyasaya sunuldu. GlaxoSmithKline firması tarafından üretilen “Cervarix” ise bivalan bir aşıdır ve HPV tip 16 ile  HPV tip 18’e benzer partikülleri içerir ve kanserojen olan  HPV tip 16 ile  HPV tip 18’e koruma sağlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, dünyadaki rahim ağzı kanserlerinin yüzde 70'inin cinsel yolla bulaşan HPV16 ve HPV18 virüsleri neden olmaktadır. Hastalık, dünyada yılda yaklaşık 290 bin kadının ölümüne yol açmaktadır.  Cervarix bir HPV aşısı olup özellikle servikal kanser ve prekanserleri önlemeye yöneliktir. Oluşan antikor tiresi uzun süre yüksek seviyelerde kalıcıdır.
Cervarix HPV aşısının  uzun süre kalıcı olabilmesi için bir kez yapıldıktan 1 ve 6 ay sonra tekrarlanması gereklidir.  Rahim ağzı kanserine karşı geliştirilen Cervarix (HPVaşısı, rahim ağzı kanseri aşısı) kadınları 4 yıla kadar korumaktadır. Bivalan aşılar ile serviks kanserlerinin % 70 ile % 100 ‘ünün önlenebileceği düşünülmektedir. Bu şekilde bu hastalığa bağlı ölümlerin % 95 oranında azalacağı düşünülmektedir.

Cervarix Hakında Kısa Bilgiler

Human Papillomavirüs Tip 16 ve 18 Rekombinant AS04 adjuvanlı aşıdır ve kas içine uygulanır.

Kadınlarda Human Papillomavirüs (HPV) tip 16 ve 18 adlı virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı korunmak için kullanılan bir aşıdır.

Bu hastalıklar şunlardır:

• Serviks kanseri ( Rahmin alt ucundaki kanser)

• Prekanseröz serviks lezyonları (kansere dönüşme riski olan serviks hücresi değişimleri).

CERVARİX bu hastalıkların görülmesini önler, fakat var olan hastalığınızı tedavi etmez.

CERVARİX  HPV tip 16 ve 18’e karşı vücudunuzda antikor üretimini uyararak etki gösterir.

Klinik çalışmalarda, Cervarix 15-25 yaş arası kadınlarda HPV tip 16 ve 18 ile ilişkili hastalıkları önlediği gösterilmiştir. Ayrıca, Cervarix 10-14 yaş arası kızlarda antikor üretimini de uyarmaktadır.

CERVARİX , HPV’nin tüm tiplerine karşı koruma sağlamayabilir. HPV tip 16 ve 18 servikal kanser vakalarının yaklaşık % 70’inden sorumludur.

CERVARİX , ayrıca HPV 16 ve HPV 18 dışındaki kansere neden olabilen HPV tiplerinin oluşturduğu enfeksiyonlara karşı etkinlik göstermiştir. Bu aşı sizi serviks kanserinden korusa bile düzenli serviks muayenesine/taramasına devam etmeniz gerekir. Koruyucu ve önleyici tedbirleri almaya devam etmelisiniz.

Cervarix  hastalık yapıcı (enfeksiyöz) değildir, dolayısıyla HPV ile ilgili hastalıklara neden olmaz, tek dozluk, kullanıma hazır enjektör içerisinde enjeksiyonluk süspansiyondur.

 CERVARİX ’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

 Eğer sizde veya çocuğunuzda aşağıdaki durumlardan herhangi biri varsa:

• Aşının içerdiği maddelerden herhangi birine karşı gelişen aşırı duyarlılık durumunda kullanılmamalıdır.

• Aşının bir dozunu aldıktan sonra gelişen aşırı duyarlılık durumunda. Aşırı duyarlılık belirtileri: kaşıntılı deri döküntüsü, nefes darlığı ve yüz veya dilde şişme olarak sıralanabilir.

• Yüksek ateşle seyreden şiddetli enfeksiyon veya soğuk algınlığı geçiriyorsanız, iyileşene kadar aşılamayı ertelemek gerekebilir. Soğuk algınlığı gibi hafif enfeksiyonlar önemli olmayabilir, ancak önce doktorunuzla konuşunuz.

CERVARİX i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanın!

 Eğer sizde veya çocuğunuzda aşağıdaki durumlardan herhangi biri varsa:

• Eğer kanama bozukluğunuz varsa veya vücudunuzda kolayca çürük oluşuyorsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin veya çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

CERVARİX ’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik ;Aşıyı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.Bu aşının hamilelik dönemindeki güvenliliği henüz tam olarak belirlenmiş değildir. Hamilelik sırasında bu aşıyı kullanıp kullanmamanıza doktorunuz karar verecektir, fakat önerilmemektedir.

Emzirme ;Aşıyı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. CERVARİX ’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da  CERVARİX kullanımının durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve  CERVARİX kullanımının emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

CERVARİX   nasıl kullanılır?

Uygulama yolu ve metodu:

• Kas içi (intramüsküler) enjeksiyon ile kullanılır.

• Aşı kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Bu aşı hiçbir zaman damar içi (intravenöz) yoldan uygulanmamalıdır.

CERVARİX  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: üç enjeksiyon olacak şekilde uygulayacaktır:

• ilk  doz: Doktorunuzun belirlediği bir tarihte

• İkinci doz: İlk dozdan 1 ay sonra

• Üçüncü doz: İlk dozdan 6 ay sonra

Cervarix Çocuklarda kullanım:

10 yaş altı çocuklarda kullanılmaz.

Özel kullanım durumları: Özel kullanım durumu yoktur. Böbrek, karaciğer yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek yoktur.

Cervarix ciddi yan etkileri seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Enjeksiyon bölgesinde sertlik, karıncalanma, hissizlik, kızarıklık ve şişme (seyrek)

• 38 C ve daha yüksek ateş (yaygın)

• Mide ve barsakla ilgili belirtiler: bulantı, kusma, ishal ve karında ağrı (yaygın)

• Yorgunluk (çok yaygın)

• Baş dönmesi (yaygın)

• Baş ağrısı (çok yaygın)

• Egzersiz ile ilişkili olmayan kas ağrısı (çok yaygın)

• Eklem ağrısı (yaygın)

• Deride döküntü (yaygın)

• Kaşıntı (yaygın)

Aşı uygulama yerinde bölgesel olarak ağrı, kızarıklık, şişlik hissedebilirsiniz.

Bu belirtiler genel olarak tüm aşılarda aşılamaya bağlı olarak görülen hafif yan etkilerdir.

Genellikle 1-2 gün içinde kendiliğinden düzelir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
 

Erkeklere HPV  Aşısı  ( Cervarix) Uygulanmakta mıdır?

Evet, son dönemde özellikle Avustralya, Kanada ve Amerika'da bir çok risk altındaki erkeğe penis ve anüs kanserine koruyucu olabilmesi için uygulayan merkezler vardır. Risk altındaki erkeklere uygulanması gerektiğine dair yapılmış bilimsel çalışmalar olup bu konuda çok geniş kapsamlı bir çalışma da devam etmektedir.


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim