Dudak Kanseri Ve HPV

 

Dudakta görülen en sık lezyonların başında et beni şeklinde olan ve Squamoz Hücreli Papilloma olarak isimlendirilen lezyonlardır ve HPV virüsüne bağlı siğil, kondilom lezyonları ile sıklıkla karışırlar. Papilloma, dudaklarda ortaya çıkabilecek yaygın, iyi huylu  bir oluşumdur, ama daha sıklıkla ağız boşluğunda rastlanır. Lezyon klasik bir şekilde ekzofitik papiller bir kitledir ve beyaz ya da normal mukoza renginde olabilmektedir. Papillomalar tek lezyonlar halinde ya da daha az olasılıkla birden fazla lezyonlar olarak görülür. Geniş tabanlı ya da saplı olabilir ve her yaşta ortaya çıkabilir ama en çok yetişkinlerde görülür. Premalign yani kanser öncüsü  değildir ama kendiliğinden gerileme de göstermez ve kaybolmaz. Tedavi seçeneği lezyonun cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Çalışmalar, oral papillomaların % 50sine human papilloma virus (HPV virüsü) tespit etmiştir. Viral subtipler, HPV-6 ve HPV-11 , genellikle in situ hibridizasyon, polimeraz zincir reaksiyonu ya da immünohistokimya ile belirlenir ve dudak lezyonlarında ortaya çıkarılır. Fakat tüm squmaoz hücreli papillomaların viral orijinli olup olmadığı bilinmemektedir.

Klinik incelemede papilloma; verruca vulgaris, condyloma acuminatum, condyloma latum, ve verruköz ya da papillar squamoz hücreli karsinoma çok benzer. Çıkarılan her papilomada mutlaka mikroskobik değerlendirme yapılmalıdır ve  dudak kanseri açısından incelenmelidir. Oral seks ile HPV' nin ağız boşluğu, dil ve dudaklara bulaşıp bu bölgelede kansere sebep olabileceği unutulmamalıdır. Dudak üzerinde gözlenen tüm siğil, verruka, kondilom tipi lezyonlar bir kulak burun boğaz tarafından çıkartılmalı ve bir patolojik inceleme ile HPV virüsünün sebep olabileceği olası bir dudak kanseri incelenmelidir.

38 yaşında erkek hastada üst dudakta HPV virüsüne bağlı siğil, kondilom lezyonları, oral seks hikayesi

26 yaşında kadın hasta alt dudakta yaygın iyi huylu squmamuz hücreli papillom, et benleri

48 yaşında erkek hasta , alt dudakta dudak kanseri, kronik sigara içiciliği hikayesi

 

 


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim