En İyi Genital Siğil Tedavi Yöntemleri

 

Genital Siğil İlaçları ve Genital Siğil Tedavisi Başarı Oranları

Trikloroasetik asit: % 40 oranında nüks yani siğillerde tekrar  görülür.

Nitrik asit: Nadir kullanılır, sağlıkloı veri yoktur, oratama %35-50 arası nüks bildirilmiştir.

Podofilin: % 5’den 50’ye kadar yoğunlukta kullanılır ve ciltte yanıklara  ve tahrişlere yol açabilir , sık doktor kontrolu gerektirir, değişik yayınlarda  ve % 30-65 oranında nüks görülmektedir..

Bikloroasetik asit: Ciltte yanıklara ve ciddi yaralara renk değişikliklerine  yol açması, sık doktor muayenesi  gerektirir ve  ve % 25-45 oranında nüks görülür.

Cidofovir: % 40-60 oranında nüks, siğllerde  görülür

İnfrared  kondilom tedavisi: lokal anestezi ile kolaylıkla muayenehane koşullarında ağrısız olarak yapılabilmekte ve hasta derhal işine geri dönebilmektedir. Nüks oranı %30-40 civrındadır

 Imiquimod (Aldara): Aldara yı hasta kendi kendine  hasta kendi kendine uygulayabilmesi ve sık doktor kontrolü gerektirmez Fakat bazı kişilerde ciltte ciddi tahrişler yapabilir, Değişik yazılarda  % 12-25  oranında nüks  bildirilmiştir.

5-Florourasil: Nadir kullanılır ve başarı oranı % 52 civarındadır, % 20  oranında nüks görülür

Kriyoterapi , dondurma siğil tedavisi:  Nitrojen veya  azot ile  siğiller dondurulur. Genelde anestezi gerektirmez , ciltte lekeler kalabilir, başarı oranı kısmen düşüktür. % 20-35 oranında nüks görülür

 Koterizasyon elektrik akımı ile  siğil yakma: Başarı oranı yüksektir lokal veya genal anestazi gerketirebilir  % 10-15 oranında nüks görülür.

 LEEP cihazı ile yakma: Koterizasyon yakmaya benzer, iyileşme daha hızlıdır, başarı oranı yüksektir, lokal veya genel anestezi gerekir, % 7-10 oranında nüks görülür.

Cerrahi  olarak siğilleri eksizyon: anestezi gerektirir  ve ağrılıdır, çok büyük siğillerde yapılır, % 19-42 oranında nüks görülür.

 Lazer siğil  tedavisi: Yaygın siğillerde etkili olması, gebelerde uygulanabilmesi ve nüks oranının düşük olması avantajdır, pahalı lısmen bir, % 5-10 oranında nüks görülür.

 İnterferon Tedavisi : Diğer yöntemler ile tedvainin başarılı olmadığı durumlarda son seçenek olarak kullanılır, dezavantajı tedavinin 2-3 ay sürmesi, pahalı olması ve uygulamanın huzursuzluk vermesidir, % 20 oranında nüks görülür.

Genital Siğil Tedavi Merkezi

 


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim