Gözde HPV Enfeksiyonu, P 53 Mutasyonu Ve Pterijium

Bulber konjunktivanın patolojik uzantısı olarak tanımlanan piterijiyum, konjunktivanın nazal ya da temporal tarafından gelişen ve korneanı n santral kısmına doğru ilerleme gösteren, üçgen şeklinde bir lezyondur.Piterijiyum gözün limbus bölümünün  en yaygın, iyi huylu lezyonudur ama  sebebi tam olarak bilinmemektedir fakat genellikle fiziksel ve kimyasal ajanlar, içerisinde en önemlisi ultraviyole ışınları (UV) olup diğer etkenler petrol ürünleri etkisinde uzun süre kalma, termal zedelenme, sigara içimi gibi kronik irritasyon, ,herpes simpleks virüs (HSV) gibi virüsler ve p53 gen mutasyonu ve HPV gibi suçlanan pek çok ajan vardır .

Piterijiyumlar kronik iltihabi infiltrasyona sahip ve damardan zengindirler . Piterijiyumda genellikle iyi huylu- benign skuamöz epitelyum vardır. Ancak nadiren bu örtücü epitelde hafif derecede displaziden in situ karsinoma, hatta invaziv skuamöz hücreli karsinoma kadar farklı morfolojik değişiklikler izlenebilir

Çok yavaş bir gelişim sürecine sahip olan piterijiyum, erken dönemde estetik bozukluğa, ileri dönemlerde görme kaybına neden olduğu için cerrahi olarak eksize edilir . Bu nedenle piterijiyumdan karsinom gelişmesi oranı oldukça düşüktür .
Araştırmacılar, HPV'nin konjunktiva epitelinde p53 gen mutasyonuna neden olduğu ve bu mekanizma üzerinden oluşan kontrolsüz çoğalma sonucunda piterijiyumun meydana geldiğini düşünmektedir. Piterijiyumda HPV ilk defa 1994 yılında Varinli ve arkadaşları tarafından gösterilmiştir. Bunu izleyen yıllarda yapılan farklı çalışmalar ile piterijiyumda HPV varlığını gösteren farklı çalışmalar yer almıştır.p53 geni üzerine olan mutajenik etkisi en iyi tanımlanan virus ise HPV'dir. HPV-16 ve HPV-18 alt tiplerinde bulunan E6 proteininin, p53 geninde mutasyona neden olarak karsinogenezisin mekanizmasını başlattığı ya da tetiklediği farklı çalışmalar ile ortaya konmuştur

Çok nadiren de olsa, elde edilen bu sonuçlar, piterijiyum etiyolojisinde HPV ve p53 gen mutasyonunun önemli bir rolü olduğunu destekler niteliktedir. Etiyolojide var olan olası HPV enfeksiyonu nedeniyle, klinisyenler gelecekte ortaya çıkabilecek maligniteler ve tekrarlayıcı lezyonlar açısından hastaları yakın klinik takipte tutmalıdırlar.

 

Kaynak:

Türk Patoloji dergisi 2006, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa 174-180
Piterijiyumda HPV varlığı ve p53 gen mutasyonu: PCR ve immünhistokimyasal çalışma Nebil BAL, Figen DORAN, Fügen YARKIN, Özlem BAYRAMOĞLU, Seyhan VARİNLİ,İlter VARİNLİ


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim