Hpv neye benzer, hpv görüntüsü ve genomik yapısı....

Hpv neye benzer..Genomik yapı, iki bölgeden oluşur.

Düzenleyici Bölge (Non-coding Upstream Regülatory Region/URR): Kodlama yapmaksızın düzenleyici etkisi olup, uzun kontrol bölgesi (LCR) veya üst düzenleyici bölge olarak isimlendirilir. Kompleks bir  yapı olup, 400-1.000 baz çiftinden oluşmustur. Viral proteinlerin düzenlenmesinde önemli bir görevi vardır. mRNA’nın sentezini aktive ederek veya baskılayarak ORFs’in transkripsiyonunu kontrol eder ve DNA replikasyonunu başlatan ve bitiren promotor bölge p97’yi içerir. Ayrıca bu bölge viral genomun en yüksek derecedeki varyasyonu içerir.

Open Reading Frames (ORFs / Açık Okuma Alanları): Viral replikasyonda ve onkogenezde yer alan gen bölgelerini içeren, iki alt birimden oluşmaktadır.

Erken Bölge (Early ORFs / EORFs): Viral proteinleri kodlayan transkripsiyon birimlerden oluşmuş DNA segmentleri olup, altı adet ORFs’den ibarettir. Bu bölge enfeksiyonun erken safhasını ifade ettiğinden “erken bölge” adını almıştır. Bu genler enfeksiyon, entegrasyon, viral replikasyonda ve hücresel transformasyon ile ilgili önemli rol oynayan proteinleri kodlar. Bu ORFs’ler ise E1, E2, E4, E5, E6, E7 olarak isimlendirilmiş olup, replikasyon ve onkojeniteden sorumludurlar. Her birinin fonksiyonu diğerinden farklıdır.

Özellikle E6 ve E7 gen ürünlerinin karsinogenez sürecinde önemli olduğu, E6 ve E7 gen ürünlerinin tek başına hücreleri transforme etmek için yeterli oldukları bildirilmiştir. Günümüzde HPV’nin diğer erken proteinlerinin (örneğin E1, E2, E4 gibi) malign değişime katkısı henüz gösterilmemiştir. HPV 16’nın E6 proteini, 150 aminoasitten oluşmuş olup, E7 eşliğinde HFK’yı (Human Foreskin Keratinocytes ) ölümsüzleştirirler. Song ve ark.’larının fareler üzerinde yaptıkları çalışmada, E6 salınımı epitel tabakanın aşırı proliferasyonuna neden olmuş ve ileri düzeyde epitelyum tabakasının diferansiye olarak bening veya malign tumör şekline dönüştüğünü bildirmişler.

 Virus, hücre kültüründe  üretilememektedir.  E6  ve  E7  onkoproteinleri transfekte hücre dizilerinde tespit edilebilirken, geç protein olan L1 ve L2 prekanseröz ve malign hücrelerde eksprese edilememektedir. Servikal kanserli kadınların yaklaşık %20’sinde E7’ye karşı oluşmuş ölçülebilir antikor tespit edilmiştir.

 


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


 

HPV / Genital Siğil Tedavisi..Bize Ulaşın.. İletişim