HPV Tedavisinde Çinko Kullanımı

HPV’lere karşı vücut savunmasında hücresel immünitenin yani bağışıklık sisteminin esas rolü oynadığı bilinmektedir. Çinko bütün organizmalar için esansiyel bir element olup, bağışıklık sisteminde önemli roller üstlenmektedir.

Çinko nedir? HPV tedavisinde yeri var mıdır?

Esansiyel elementlerden biri olan çinko, bir çok biyokimyasal reaksiyonda önemli rol oynamaktadır.Çinko, immünmodülatuar etkisi (bağışıklık sistemini uyaran) nedeniyle çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanım alanı bulmuştur. Çinko eksikliğinde öncelikle olarak hücresel immün cevapta azalma olmaktadır, yani bağışıklık sistemi tam olarak çalışmamaktadır. Son yıllarda HPV enfeksiyonları ile çinko arasındaki ilişki dikkati çekmektedir. Gerek hücresel immünite üzerindeki etkilerinden gerekse HPV genleri üzerinde özel çinko bağlayan bölgeler bulunmasından dolayı çinkonun HPV enfeksiyonları ile mücadeledeki  rolü araştırılmaktadır.Çinko eksikliğinde ortaya çıkan bağışıklık sistemindeki olumsuz değişikliklerin çinko tedavisi ve ilaçları ile geri döndüğü gözlenmiştir. Genital siğillere ve doğal olarak da HPV virüsüne  yönelik tedavi yöntemlerinin etkin olmaması ve tedavi sonrası nüks-tekrarlama  oranının yüksek olması sık karşılaşılan sorunlardır. Ağızdan hap olarak alınan çinko sülfat kolay bulunabilen, ekonomik, kolay uygulanabilir bir tedavidir. Bu nedenle genital siğllerde  güvenli bir destek tedavi alternatifi olabilmektedir.

Çinko, immün sistemi düzenleyen ve antienflematuvar etkilerinden dolayı  bir çok cilt sorunlarında  yaygın kullanım alanı bulmuştur. Genital siğllerin , HPV’ye karşı kısmil bir immün yetmezlik sonucu geliştiği düşünülmektedir. Son yıllarda HPV enfeksiyonları ile çinko arasındaki ilişki dikkati çekmektedir. Gerek hücresel immünite üzerindeki etkilerinden, gerekse HPV enleri üzerinde özel çinko bağlayan bölgeler (E4,E6,E7) bulunmasından dolayı çinkonun HPV enfeksiyonlarındaki rolü araştırılmaktadır.

HPV virüsüne karşı vücut nasıl mücadele eder?

Human papillomavirüs (HPV) enfeksiyonlarının klinik görünümü olan ve binlerce yıldır bilinen genital siğiller , ciltte enfekte epitelyal keratinositlerin anormal geliştiği odaklardır. HPV’lere karşı vücut savunmasında hücresel immünitenin önemli bir yeri olduğu ve hastalığın virüse karşı kısmi bir immün yetmezlik sonucu geliştiği bilinmektedir.HPV ye bağlı lezyon gerilemesinde en önemli faktör Th1 lenfositlerdir.Bağışıklık sisteminin baskılandığı hastalardaki kondilom (genital siğil) görülme oranındaki artışı, virüs yok edilmesinde  hücresel immünitenin önemini göstermektedir.

Genital siğiller, çinko ve bağışıklık sitemi arasındaki ilişki nedir?

Genital siğller  HPV’ler tarafından oluşturulan ve kondilom olarak da ismlendirilen oluşumlardır. Siğllerin tedavisinden sonra kendiliğinden iyileşme oranı yüksek olmasına rağmen bunun için yılları alabilen uzun bir süre gerekmekte, ayrıca her hastada bu tip bir iyileşme görülmemektedir. HPV’lere karşı vücut savunmasında hücresel bağışıklık sisteminin esas rolü oynadığı bilinmektedir.Özellikle gecikmiş hipersensitivite reaksiyonu enfeksiyöz gerilemenin temelini oluşturmaktadır.

Çinko bütün organizmalar için esansiyel bir element olup birçok enzimatik aktivitede önemli roller üstlenmektedir. Çinko, immün sistemde (bağışıklık sisteminde)  T lenfositlerin çoğalması ve aktivasyonundan, IL-2ve IFN-γ gibi Th1 sitokin üretimine, B lenfositlerin çoğalması, immünglobulin yapımı, NK hücrelerinin, nötrofil ve makrofajların fagositik ve litik etkisine kadar geniş bir etki alanına sahiptir. Deneysel olarak insanlarda oluşturulan çinko eksikliğinde lenfopeni, lökositlerde %50 azalma, antikor aracılı ve hücresel immünitede %40-70 oranında azalma saptanmıştır. Çinko tedavisi-replasmanı ile immün sistemde olan bu değişikliklerin geri döndüğü gözlenmiştir.Çinko eksikliğinde viral, bakteriyel, paraziter ve mantara bağlı enfeksiyonlara eğilim artmaktadır. İnsanlarda yapılan çalışmalarda günlük çinko desteği ile virüs enfeksiyonlarında akut ve kronik diyare, alt solunum yolu enfeksiyonlarının  görülme ve tekrarlama olasılığının azaldığı rapor edilmiştir . Etkisinin hücresel ve hümoral immün cevabı arttırarak olduğu üzerinde durulmaktadır. Hücre içi yerleşen mikroorganizmalarla meydana gelen tüberküloz, lepra ve leishmaniasis gibi enfeksiyonların konak savunmasında Th1 sitokinleri rol oynamaktadır. İnsanlarda çinko eksikliğinde,hücre içi yerleşen patojenlerin neden olduğu tüberküloz, lepra, leishmania ve viral enfeksiyonlara eğilim artıyor olabilir, ancak bu konuda yapılmış epidemiyolojik çalışmalar sınırlıdır.

Sizler HPV tedavisinde çinko replasmanı tavsiye ediyor musunuz?

Evet, bizler ekip olarak hpv ve genital siğil tedavisi yaptığımız tüm hastalarımızda bölgesel ve/veya tüm vücudu etkileyen bağışıklık sitemini güçlendiren değişik destek ilaçları kullanmaktayız. Bu ilaçlardan en önemlilerinden bir tanesi de çinko preparatlarıdır.


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim