Human Papilloma Virus Genomu

Human Papillomavirüsler (HPV) Papovaviridae ailesine mensup papilloma virus genus üyeleridir. Bu virüsler yaklaşık olarak 55 nm çapında zarfsız küçük DNA virüsleridir. Kapsid ikozahedral yapıdadır ve 72 kapsomer içerir. Genom yaklaşık olarak 8,000 bp içeren sirküler çift sarmal DNA’dır. Genom başlıca üç bölgeye ayrılmıştır.
Bunlar; geç (L), erken (E) ve kodlama yapmayan (NC) bölgelerdir. Virusa bağlı kanser gelişiminde en önemli protein ürünleri E6 ve E7 genlerinin kodladığı protein ürünleridir


HPV tip 16 elektron mikroskopisi görüntüsü

HPV genomundaki genlerin yerleşimi

Human papillomavirüs (HPV) genomunda bulunan genlerin “open reading frame” bölgeleri) fonksiyonları

 

E1

Helikaz enzimi

E2

Transkripsiyon faktörü

E4

Sitoskeletal protein ile etkileşir.

E5

Zayıf transformasyon aktivitesi vardır. Büyüme faktörü reseptör sayılarının up regülasyonunu sağlar.

E6

E7 ile birlikte keratinositlerin immortalizasyonuna neden olur. p53’e bağlanır.

 E7

E6 ile birlikte keratinositlerin immortalizasyonuna neden olur.

Rb (retinoblastoma) genine bağlanır.

L1

Majör kapsid proteinidir.

L2

Minör kapsid proteinidir.


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim