İnterferon Tedavisi Genital Siğillerde Ne Kadar Etkin?

İnterferonlar kanser tedavisinde kullanılan, virüs tedavisinde etkin  ve bağışıklık sistemini  de düzenleyici  etki gösteren endojen maddelerdir.Aslında İnterferon, vücut tarafından virüslere karşı üretilen doğal bir maddedir. Bu madde sayesinde virüslerle enfekte olan ve olmayan hücreler ayırt edilerek enfekte olanlar tahrip edilirler.

İnterferonlar lezyon içi , topikal veya sistemik olarak HPV enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilirle). Yapılan çalışmalarda sistemik interferonun her türlü HPV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılabileceği belirtilmiştir. Ancak elde edilen sonuçlar tedavi rejimlerine bağlı olarak değişmektedir. Sistemik İnterferon  kullanımına bağlı grip benzeri semptomlar ve lokal inflamasyon gelişebilmektedir.

İnterferon tedavisi son çare olarak yalnız başına kullanılabildiği gibi 5 - fluorourasil, retinoid, kriyoterapi, cerrahi eksizyon, elektrokoter,LEEP  ve karbondioksit (CO2) lazer ile kombine olarak da kullanılabilmektedir. Düşük doz ciltaltı İnterferon-α ve CO2 lazer tedavisi kombine edilmiş ve human papilloma virus enfeksiyonları tedavisinde etkili bulunmuştur. İnterferon tedavisinin başarı oranları değişik çalışmalarda, siğil içine enjekte edilerek  kullanımda % 20-62, sadece lokal sürülerek yani topikal kullanımda %48-90 , sistemik tüm vücudu etkleyecek şekilde  kullanımımda ise, %18-52  arası bulunmuştur. Ayrıca tek başına İnterferon  ile yapılan tedavinin diğer tek başına uygulanan tedavi yöntemleri ile ( örneğin sadece kriyoterapi veya sadece koter gibi) aynı tedavi ve tekrarlama  oranlarına sahip olduğu bildirilmiştir. Başka bir çalışmada ise, sistemik yani tüm vucudu etkilecek şekilde verilen İnterferon, kondiloma aküminata tedavisinde kullanılmış ve dört hafta sonunda tek başına kullanılan diğer tedavi yöntemlerinden  daha etkili olduğu ancak tam cevap oranının düşük olduğu belirtilmiştir. Almanyada yapılan başka bir çalışmada ise inatçı ve geçmeyen   genital siğili olan hastalarda sistemik İnteferon ile yakma  tedavisini  kombine kullanmışlar, bu kombinasyonun diğer tedavi yöntemlerine göre kısmen daha etkili olduğu bulunmuştur.

İnterferon tedavisi ile human papilloma virus enfeksiyonlarının iyileşme oranı değişik çalışmalarda  % 7- 83 arasında bildirilmektedir. Değişik oranlarda başarılı sonuçlar bildirilse de, bu oranlar genellikle düşüktür.

Sonuç olarak  yapılan bir çok çalışmada  Interferon  alfa-2a’nın genital ve perianal siğillerde epey bir yan etkisi olmasına rağmen güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olduğu kanıtlanmıştır. Benzer tedavi seçeneklerine göre lezyon temizlenme oranlarında belirgin bir üstünlük gözlenmemekle beraber, doktor tarafından uygulanabilmesi ve pahalı bir tedavi olması İnterferonun ancak yüksek motivasyona sahip ve diğer tedavi seçeneklerine direnç gösteren hastalarda uygulanabileceğini düşündürmektedir.


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim