P16 Proteini, HPV Ve Larenks Kanseri

 İnsanda kanser gelişimi çeşitli etmenlerle oluşan birçok değişimin rol oynadığı çok aşamalı ve çok ayaklı bir süreçtir. Kanserin oluşum mekanizmaları tam ve kesin olarak açığa çıkarılamamış olsa bile, hücre döngüsünü kontrol eden sistemdeki birtakım açıkların kanser hücrelerinin kontrolsüz gelişimine  neden olduğu saptanabilmiştir.

P16 proteini hücre döngüsünün progresyonunda rol oynayan retinoblastom(Rb) sinyal yol ağının önemli bir üyesidir. P16 proteini CDK4 (cyclin dependent kinase) ve CDK 6’ya bağlanarak ve aktif siklin D1-CDK kompleksinin oluşumunu önleyerek siklus progresyonunu inhibe eder. Lösemi, lenfoma ve baş-boyun kanserlerini de kapsayan bir çok solid tümöral yapıda; p16 proteinini kodlayan gende oluşan değişimler aracılığıyla bu proteinin kaybı ve ekspresyonunda azalma gözlenmiştir. Buna karşın rahim ağzı yassı hücreli kanserinde  bu genetik bozukluklar saptanamamış, özellikle Human Papilloma Virus (HPV) ile enfekte olgularda p16 proteininde artış dikkati çekmiştir. Öyle ki, kuvvetli p16 artışının  servikovajinal yaymalarda HPV enfeksiyonunun bulgusu olarak rutinde kullanılması da değişik yazarlar tarafından önerilmektedir.

HPV, larinksin (boğaz) yassı hücreli kanserlerinin etyolojisinde sorumlu tutulan ajanlardan biridir. Larenks (boğaz) kanserlerinin  % 22-83 arasında değişen oranlarda HPV virüsü varlığı bildirilmektedir. Bununla birlikte HPV virusunun  boğaz kanserini tetiklemedeki rolü ve yeri tam olarak açıklanabilmiş değildir.

 


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim