Penis Siğilleri, Peniste HPV  Testi, Tespiti Nasıl??

Penis siğilleri özellikle glans penis (penisin baş kısmı), penil şaft (penisin baş kısmın heman altındaki çukur bölge)  ve prepisyumu (sünnet derisi kısmı) tutar. Meatus (penisin üzerindeki idrar boşaltım açıklığı) ve üretra çok nadir tutulur ve tedavi için büyük bir problem oluşturur. Peniste bu lezyonlar gelişirse HPV enfeksiyonu ile ilişkili olduğu düşünülmelidir.

O’Brien ve arkadaşları peniste kondilom olan 26 hasta ile  çalışmışlar, bu hastalarda olan siğilleri inceleyerek HPV tipleme yapmışlar ve lezyonların HPV-6, 11, 31 ve karakterize edilemeyen tiplerden oluştuğunu bulmuşladır

Nielson ve arkadaşları ise  yaşları 18–40 arasında değişen, son 1 yıl içerisinde gelişen genital siğil ve  cinsel ilişki  öyküsü olmayan 463 erkek hastanın penis, skrotum, üretra, perianal bölge, anal kanal ve semenden HPV için örnekler almış ( hpv DNA fırça-sürüntü yöntemi ile aranmış)  ve bu hastaların 237’sinde (%51.2) en az bir yüksek kanserojen riskli veya düşük kanserojen riskli  HPV tipi, 66 hastada (%14.3) ise  sınıflandırılamayan HPV tipi pozitif bulmuştur. Prevalansı en yüksek tip HPV 16 bulunmuş, kanserojen  HPV tipleri genital örneklerde (penis ve skrotum) anal örneklere göre daha yüksek (%25.1’e %5) bulunmuştur. HPV pozitif penis örneklerinde diğer lokalizasyondaki örneklere göre birden fazla HPV alt gurupları tarafından infekte olma ihtimalinin daha fazla olduğu gösterilmiştir.

Erkeklerde HPV infeksiyonunun tanısı için penis ve üretral bölgeden fırça ile örnek alma en uygun metod olarak görülmektedir.

 

Kaynak::

- Handley JM, Maw RD, Lawther H, et al. Human papillomavirus DNA detection in primary anogenital warts and cervical low-grade intraepithelial neoplasias in adults by in situ hybridization.

- O'Brien WM, Jensen AB, Lancaster WD, Maxted WC. Human papillomavirus typing of penile

- Nielson CM, Flores R, Harris RB, et al. Human papillomavirus prevalence and type distribution in male anogenital sites and semen. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2007; 16:1107-14.


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim