HPV Prostat Kanseri İlişkisi Nedir?

Erkekler arasındaki en yaygın kanser olup çoğu 50 yaş üstünde olmak üzere, her 10 erkekten birinde hayatının herhangi bir devresinde ortaya çıkar. Erkekler arasında kanserden ölüm nedenleri arasında 2. sırayı almaktaysa da erken tanı ile tamamıyla tedavi şansı mümkündür. Prostat kanseri işte bu bezin özellikle dış kısmından kaynaklanan kötü huylu bir tümör olup büyüdükçe prostatın iç kısımlarına yayılmaktadır. Sadece prostat içinde yer alan, kapsül dışına taşmayan kanser lokalize  Prostat kanseri diye adlandırılır. Diğer kanserler gibi prostat kanseri de yayılabilirler  ve öncelikle prostat etrafındaki dokulara veya seminal veziküle (prostat arkasındaki meni depolayıcı kese) lokal yayılım yapar. Lokal yayılım gösteren tümörler zamanla vücudun diğer kısımlarına örneğin lenf nodlarına, kemiklere ve diğer organlara yayılım yaparlar.

Bugüne kadar yapılan epidemiyolojik çalışmalar kronik enflamasyonun prostat kanserindeki rolünü endirekt olarak araştırmıştır. Topluma dayalı bir olgu kontrol çalışmasında gonore ya da sifiliz öyküsü bulunan erkeklerde daha yüksek oranda prostat kanseri bulunduğu ve 3 veya daha fazla enfeksiyon atağı geçirenlerde bu oranın daha da arttığı gösterilmiştir. Yine, 1971 ve 2000 yılları arasında yayımlanmış olan 23 olgu-kontrol çalışmasının meta-analiz sonuçları, genel olarak cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü olan erkeklerde 1.44 kat, Sifliz öyküsü olanlarda 2.3 ve gonore için 1.34 kat artmış prostat kanseri riski bildirmiştir . Bundan başka prostat kanseri ile sifiliz ve HPV serotipleri 16 ve 18’e karşı dolaşımda antikor bulunması arasında doğrudan bir ilişki olduğu da rapor edilmiştir.

 

Ürolog Op.Dr.Cenap Hatipoğlu

 

Hisada M, Rabkin CS, Strickler HD, Wright WE,

Christianson RE and van den Berg BJ: Human

papillomavirus antibody and risk of prostate

cancer. Jama. 283: 340-1, 2000.

 

 Dillner J, Knekt P, Boman J, Lehtinen M, Af

Geijersstam V, Sapp M, Schiller J, Maatela

J and Aromaa A: Sero-epidemiological

association between human-papillomavirus

infection and risk of prostate cancer. Int J

Cancer. 75: 564-7, 1998.


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim