Siğil testi nedir, HPV testi çeşitleri  şekilleri nelerdir

 

Siğil testi var mıdır, erkekte siğil testi nasıl yapılır, güvenirliliği nedir, sonuçlar ne kadar zamanda çıkar, siğil testi fiyatları  nedir, kadında siğil testi yapan laboratuvarlar merkezler hangileridir, siğil tipi bu test ile ortaya çıkar mı soruları sıklıkla sorulmaktadır.

Siğil testi diye bir test yoktur, yapılan testin ismi HPV testi dir ve HPV varlığını ve var ise HPV tipi tayini yapılır

HPV Testleri hangileridir, kaç çeşit HPV Testi vardır?

HPV’nin laboratuar ortamında tam olarak kültürü yapılamadığından tanısı, HPV DNA’yı servikal örneklerde belirleyen moleküler teknolojilere dayanır. Tanıda kullanılan moleküler teknikler 2 çeşittir:

Hibrid Yakalama (hibrid capture) tekniği nükleik asit hedeflerini doğrudan belirler. Bunu yaparken de hedef amplifikasyon yöntemleriyle karşılaştırılabilir oranda duyarlılık sağlayan sinyal amplifikasyonu kullanır. İki tipi vardır. Hibrid Yakalama Tüp(HCT) ve Hibrid Yakalama II (HCII). HCT tip16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56 yüksek riskli HPV DNA tiplerini belirler. Mayıs 1995’te FDA onayı almıştır. HCII testi ise daha yeni bir testtir . HCT’deki tiplere ek olarak 39, 58, 59, 68’i de tanıyabilir. Örnek başına 5000 viral kopya veya 1 pikogram HPV DNA belirleyebilir. HCII testi için, örnek materyal HPV DNA’nın salınımı ve denatürasyonunu sağlayan tampon çözeltiye konulur. Daha sonra salınan hedef DNA, RNA-DNA hibridleri oluşturmak üzere spesifik RNA probları ile birleştirilir. Oluşan hibridler, hibridlere özgü özel antikorlar ile solid bir ortam üzerinde yakalanır. Yakalanan hibridler alkali fosfataz ile bağlı antikor parçaları ile karıştırılır.

PCR yöntemi bir genin bir hedef sekansından DNA parçalarının çoğaltıldığı laboratuar temelli bir yöntemdir . Böylece spesifik bir genetik sekansın konsantre örnekleri elde edilir. PCR metodu, her HPV tipi için özgül primerler ve Taq polimeraz denilen ısıya dirençli polimeraz kullanılarak özgül hedef DNA sıralarının enzimatik amplifikasyonunu sağlar. Bu teknik hibridizasyon metodlarından çok daha hassastır ve bu testle teorik olarak bir milyon hücrede tek HPV DNA molekülünü tespit etmek mümkündür. Bu metod üç aşamadan oluşur. Bunlar; DNA’nın ekstraksiyonu, HPV ‘ nin DNA’sının amplifikasyonu ve amplifikasyon ürünlerinin gösterilmesidir. PCR metodunda, önce başta fenol kloroform yöntemi olmak üzere çeşitli yöntemlerle DNA elde edilir. Sonra DNA kopyalanması için gereken tekrarlayan ısı değişikliklerinde yapısında değişiklik olmayan termostabil bir Taq polimeraz kullanılarak DNA çoğaltılır. Genomun en iyi korunmuş bölgesi olan L1 bölgesi hedef alınır. Amplifiye edilen DNA jel elektroforezde yürütülür. Jel elektroforezinde tip özgül HPV probları ile hibridize edilir veya amplifikasyon ürünleri tip özgül fragmanlar için kullanılan restriksiyon enzimleri ile kesilerek karakterize edilebilir.


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim