HPV  Tarihçesi

Duyarlı kişilere deneysel olarak hücre içermeyen ‘wart’ ( verruka, siğil  yada papillom) ekstraktı verilerek deri papillomlarının bulaştığı bu yüzyıl başında gösterilmiştir .İnsan siğillerinin viral özellikleri 1907’de ilk defa tıbbi olarak tanımlanmıştır. İlk Human Papillomavirus 1933’te Richard Shope tarafından tavşanlardan izole edilmiştir. Yapılan bu çalışma tıp literatüründe ilk memeli tümör virus ilişkisi gösterilmiştir. Bu kadar erken tanımlanmış olmalarına rağmen human papilloma virusun hücre kültüründe üretilememesi nedeni ile HPV ile ilgili geniş çaplı çalışmalar 1970’lerde başlayan ileri moleküler viroloji gelişmelerine kadar beklemiştir. Bun sebeple günümüze kadar HPV’nin in-vitro replikasyonu yapılamamıştır.Bu günkü sahip olduğumuz bilgilerimizin çoğu sığır papilloma viruslarından elde edilmiştir. HPV ile rahim ağzı kanseri (servikal kanser) arasındaki ilişki ilk kez 1977 yılında zur Hausen tarafından bildirilmiştir .

Human papillomaviruslar 1950’lerin ortalarından 1960’lara kadarki süre içinde yapılan EM ve temel nükleik asit analizlerine göre çift zincirli sirküler DNA’larıve zarfsız ikozahedral partiküller olmaları nedeniyle Poliyomaviruslar ve Simian Vacuolating Virus ile birlikte Papovavirus ailesinde gruplandırılmışlardır. Papovavirus terimi, bu ailedeki Papillomavirus, Poliyomavirus ve Simian Vacuolating Virus gruplarının ilk iki harflerinin birleşmesi ile oluşmaktadır. Ancak1980’lerde yapılan dizi ve fonksiyon çalışmaları ortaya konan bu ilişkinin çok yüzeyel olduğunu göstermiştir .Tüm poliyoma virusların genomları yaklaşık 5 kb büyüklüğünde iken papilloma viruslarınki 8 kb’a yakındır. Poliyomavirusların iki transkripsiyon uniti varken, papilloma virusların yalnız bir uniti vardır. Son olarak ve en önemlisi poliyoma viruslar ve papilloma viruslar T antijeni ve E1 genlerindeki küçük homolog bölgeleri saymazsak, nükleik asit ve aminoasit dizilerinde tatmin edici miktarda benzer dizilere sahip değillerdir. Taksonomik sınıflandırmalar doğal ilişkileri ifade ettiğinden bu virusların iki ayrı aile olduğu sonucuna varılmıştır. Papillomavirus ailesi ( Papillomaviridae ) Uluslararası Virus Taksonomi Konseyi tarafından resmen onaylanmıştır .İsimlendirme Papilloma viruslar için kısaltma olarak PV kullanılır. Günümüzde Papillomavirus Referans Merkezi ( Heidelberg / Almanya ) yeni bulunan tipleri onaylamaktadır. Bunun için kriter izolatların L1 geninin % 10 üzerinde nükleotid dizi farklılığına sahip olmasıdır. Eğer bu dizi farklılığı % 2-10 arasında ise bu izolatlar ‘subtip-alttip’ olarak ifade edilmekte, % 2’den daha az farklılık varsa bunlar ‘varyant’ olarak kabul edilmektedir. Buna göre daha önce alt tip olarak nitelendirilen bazı izolatların ( HPV-6a, HPV-6b, HPV-6c gibi ) aslında alt tip değil varyant olduğu, daha ilginci, eskiden ayrı bir tip olarak kabul edilen HPV46, HPV 55 ve HPV 64’ün de sırasıyla HPV 20 , HPV 44 ve HPV 34’ün al tipleri olduğu gösterilmiştir .


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim