Anal Kondilom Tedavisi

Anal kondilom, Anal HPV Nedir
Siğile sebep olan virüsün çok sayıda alt tipi vardır. Bu tiplerden bazıları el ve ayaklarda görülen siğilleri yaparken bazıları da cinsel organ ve makat çevresinde görülen siğillere sebep olurlar.Makatta ele gelen çıkıntılar ve şişlikler başka hastalıkların belirtileri de olabilir. Siğiller saplı veya sapsız kabarıklıklar şeklinde olabilirler.
Bunları ayırt etmek için muayene etmek gerekir. Cinsel olarak aktif olan erkeklerde sıklıkla görülmekle beraber kadın ve çocuklarda da görülür.


Anal kondilom belirtileri nelerdir?
Makat çevresinde kaşıntı, kanama, akıntı ve ıslaklık yaparlar. Bu sebeple günlük sosyal hayatı etkilediği gibi psikolojik olarak da kişiyi rahatsız ederler. Bu çıkıntılar dağınık ve küçük olabildikleri gibi birbiriyle birleşip makatı kapatacak kadar büyüklüğe de ulaşabilirler.Makatta yerleşen hastalıkların belirti ve şikâyetleri benzer olduğu için hastalar tarafından bu bölgedeki tüm şikâyetler basur olarak tanımlanır.
Ama tabi ki makat bölgesinde görülen birbirinden farklı hastalıklar vardır. Siğillerden ayırt edilmesi gereken en önemli hastalıklar sifiliz ve cilt kanseridir.Anal kondilom tanısı için özellikle Anal HPV testi yapılmasının bir anlamı yoktır. Anal smir testi de tarama rutınımızde kullanılmamaktadır.


Anal HPV nasıl bulaşır?
Makat bölgesinde görülen siğillerin başlıca bulaşma yolu cinsel ilişkidir. Siğiller cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar arasında ilk sıradadır. Anal cinsel temas esnasındaki küçük cilt tahrişleri sonucu dokuya yerleşirler. Özellikle cildi tahriş edecek kaşıntı durumlarında virüs herhangi bir şekilde bu tahrişli cilde bulaşırsa hastalık gelişebilir.HPV Virüs ile temastan 1-6 ay sonra hastalık gelişip cilt çıkıntıları ortaya çıkabilir. Bazen daha da uzun zaman alabilir.Cinsel temas ile bulaşabilir. Hatta siğillerin çıkarılması sırasında sağlık elemanlarına bile bulaşabilir.


Anal kondilom, makatta kondilom hpv virüsü nasıl teşhis edilir?
Anal kondilom teşhisi için sadece bakıp görmek teşhis için yeterlidir. Ama bazı hastalarda çıkıntılar makatın içine doğru yayılabildiğinden makatın hemen giriş kısmını anoskop denen aletle kontrol etmek gerekir. Patolojik inceleme de yapılabilir.


Anal kondilom, anal HPV tedavisi nasıl yapılır
Makatta siğiller ilk tespit edildikleri zaman tedavi edilirlerse başarı şansı yüksektir. Yoksa tekrar etme ihtimalleri artar.Anal kondilom için tek ve etkili bir tedavi yöntemi yoktur. Hastalığın yerleşimine ve yaygınlığına, hastanın cinsiyetine, beklentilerine, hekimin tecrübesine göre tedavi yöntemi belirlenir. Üç ana tedavi yöntemi vardır. Bunlar kimyasal ilaçlarla tedavi, fiziksel yöntemlerle tedavi ve bu gruplara girmeyen diğer tedavi yöntemleridir.
Kimyasal ilaçlarla anal hpve tedavisi; Bu ilaçlar genellikle sıvı ve merhem şeklindeki ilaçlardır. Siğillerin üzerine sürülürler ve siğilleri yakarak kaybolmalarını sağlarlar. Bazılarının yan etkileri, bazıların tedavide başarısız olmaları gibi eksik yanları vardır. En sık kullanılanları Podofilin ve İmiquomod (Aldara) dır. Bu yöntemler işlem yapılacak alanı uyuşturmaya gerek duymadan muayenehane şartlarında yapılabilir.
Anal kondilom yakma,lazer ve dondurma tedavisi; Bu yöntemler siğilin dondurulması, koter veya lazer gibi aletlerle temizlenmesi işlemleridir. Bu yöntemleri uygulamak için işlem alanını uyuşturmak gerekir. Eğer alan büyük ise işlem, ameliyathanede anestezi altında da yapılabilir. Bu yöntemler içinde bıçak ile kesme ve elektrokoter ile yakarak kesme yöntemlerinin başarısı yüksek ve nüksü azdır. Kimyasal maddelerle yapılan tedavide süre 1-2 aya kadar uzayabilir. Fiziksel yöntemler ise anında siğilleri yok eder. Dolayısıyla bu süre sonunda hastalık temizlenmiş olur
Kimyasal yöntemlerle başarı oranı %50-60 lar seviyesinde ve nüksleri %40-50 civarındadır. Fiziksel yöntemlerle tedavide başarı oranı %80-90, nüks oranı %10-20 civarındadır. Belirttiğimiz gibi tedaviler arasında tek birisinin üstünlüğü yoktur. Hastanın durumuna göre tedavi belirlenir. Bazen bu tedavilerin bir kaçı bir arada kullanılabilir.

Anal kondilom tedavisi sonrası;
Bütün tedavi yöntemlerinde az ya da çok nüks riski vardır. Nüks tesbit edildiği anda yeniden tedavi edilmesi hastalıkla mücadele için şarttır, sonraki nüksleri engeller. Anal hpv tedavisi sonrası vücudun savunma sistemini güçlendiren ve virüsleri ortadan kaldıran aşılar da bu siğillerin tedavisi için kullanılmaktadır. Ancak bu tedavilerin başarısının düşük, yan etkilerinin fazla olması sebebiyle pek tercih edilmezler.
Anal siğillerin tedavi sonrası nüksetmeleri mümkündür. Nüks durumunda erkenden tedaviye başlamak hastalığı yok etmek için şarttır. Hangi tedavinin kullanılacağı yine hastanın durumuna göre belirlenir. Aynı tedavi veya diğer tedavi yöntemleri kullanılabilir.
Makat bölgesindeki büyük ve yaygın genital siğillerin tedavisi esnasında bazen yaranın dışkıdan korunması gerekebilir. Çok ileri vaka olarak değerlendirilen bu durumda geçici dışkı saptırma ameliyatı da yapılabilir. Anüste olan siğiller cerrahi yöntemle veya koter ile temizlenirlerse oturma esnasında ağrı yapabilir. Bu durumda 2-3 gün istirahat yararlı olur.Makata bölgesinde siğiller alındıktan sonra yara kalmışsa bu yaraya kapalı pansuman yapılır. Dışkılama ve banyo sonrası pansuman değiştirilir.

 

Tarafımızdan hazırlanan bu site Türkçe en kapsamlı HPV, Genital Siğil konusunu işleyen-irdeleyen bir site olup, bu konuda bir "ihtisas " sitesidir. HPV virüsü ve etkileri hakkında çok sayıda yeni ve güncellenen yazıları aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.....
HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 

Bize Ulaşın.. İletişim