HPV türleri çeşitleri tipleri nelerdir

Hpv türleri , HPV’ler genel olarak üç grupta incelenir .

1- Kutanöz Tipler
2- Epidermodysplasia Verruciformis (EV) tipleri
3- Mukozal Tipler

a) düşük riskli HPV’ler

b) olası yüksek riskli HPV’ler

c) yüksek riskli HPV’ler

1- Kutanöz tip HPV’ler, Kutanöz HPV türleri: (HPV türleri -1,2,4) Anogenital bölge dışında siğil oluşumuna sebep olan HPV’ler bu grupta yeralır.

2- Epidermodysplasia Verruciformis (EV) tipler: (HPV türleri -5,8,20,22)

Bu gruptaki HPV’ler, filogenetik ağaçta kutanöz tiplerle aynı grup altında bulunurlar ve EV’li bireylerde veya immunosüresyonlu bireylerde nongenital cilt lezyonları oluştururlar. EV’li hastaların yaklaşık 1/3’ünde görülen, çoğunlukla güneşe maruz kalan bölgelerdeki HPV enfeksiyonu ile ilişkili olduğu belirlenen bazı siğiller cilt kanseri gelişimine sebep olabilir. EV siğillerinin kansere dönüşenlerinin çoğu HPV türleri -5 ve 8 ile ilişkilidir. Bu yüzden, bu iki tip de yüksek riskli tipler olarak tanımlanmaktadır .

3- Mukozal tip HPV türleri : Mukozal HPV’ler 40’tan fazla tipi içerir ve genital bölgeyi enfekte etmek suretiyle genital/nongenital mukozayı etkilerler. Bu grup HPV’ler anogenital sistemi (vulva, vagina, serviks, anal kanal ve penis) ve solunum-sindirim kanalıyla birlikte oral kaviteyi de etkiler. Genital mukozal tipler asemptomatik enfeksiyonlardan genital siğillere, malignansiye sebep olan kalıcı enfeksiyonlara kadar geniş bir aralıkta klinik sonuçlar doğurur .

Mukozal tip HPV’ler anogenital karsinoma sebep olabilecek intraepitel neoplazi ile ilişkili olup olmamasına göre düşük riskli, olası yüksek riskli ve yüksek riskli tipler olmak üzere üç alt grupta incelenir .

a) Düşük riskli HPV tipleri: Düşük riskli HPV’ler neoplazi ile bağlantılı değildir. Düşük riskli olarak tanımlanan HPV tiplerinin condyloma accuminata ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bu grup HPV’ler ile enfeksiyon sonucunda ya asemptomatik enfeksiyon gelişir ya da epitel hücrelerinin lokal proliferasyonu sonucu siğil oluşumu gibi kolaylıkla gözlemlenebilir lezyonlar oluşur. HPV 6 ve 11 primer olarak benign genital siğillerin veya condyloma accuminatumun en yaygın sebebidir. Bu iki virüs %90 kondilomda bulunmaktadır. Bunların 2/3’ünde etken HPV 6, 1/3’ünde ise etken HPV 11 olarak bulunmuştur. Bu iki HPV tipinden başka HPV tür  42, 43, 44 ve 55’in de condyloma accuminatum ile ilişkili olduğu belinmektedir .

b) Olası yüksek riskli HPV tipleri: Kanser gelişimi açısından yüksek riskli olduğundan şüphelenilen, ancak malign oluşumlarla ilişkisi henüz yeteri kadar aydınlatılmamış HPV tipleri bu grupta yeralır.

c) Yüksek riskli HPV tipleri: HPV tiplerinden serviks kanseri ile ilişkili olanlar “yüksek riskli tipler “ olarak karakterize edilmişlerdir. Anüs, vulva, penis ve serviks karsinomunu kapsayan anogenital kanserler yüksek riskli tiplerle ilişkilidir. Birçok yüksek riskli HPV tipi filogenetik ağaçta alfa-PV grubu’nunda bulunmaktadırlar . Genital bölge epitelini etkileyen yaklaşık 40 HPV tipinin neredeyse yarısı yüksek riskli tipler olarak tanımlanır .

Risk Kategorisi HPV Tipi, Türü

Düşük riskli tipler-  hpv tür 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81,

Olası yüksek riskli tipler-  hpv tür 26, 53, 66, 68, 73, 82

Yüksek riskli tipler-  HPV tür 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59

Hiperplazi ve hiperkeratozis HPV deri enfeksiyonlarının major patolojisidir. Lezyon tipleri ve patolojiler ise değişik HPV tiplerine bağlıdır . Farklı HPV tipleri birçok patolojik durumdan sorumlu tutulmaktadır..
HPV Nedir, Kanser Etkisi


HPV,Genital Siğil Sorunu, Genital Siğiller Kondilom Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler Hakkındaki  Diğer Tüm Yazılarımız İçin ... (Tıklayın)
 


Bize Ulaşın.. İletişim